Działalność nierejestrowana a umowa zlecenie? Poznaj pięć powodów dlaczego warto to połączyć!

Czy prowadzenie własnego małego biznesu zawsze musi wiązać się z koniecznością rejestracji i ogromem formalności? Czy istnieje alternatywny sposób zarabiania, który oferuje większą elastyczność i mniej administracyjnych obowiązków? Odpowiedzią na te pytania jest oczywiście działalność nierejestrowana!

Nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

Po podniesieniu limitu przychodu należnego w działalności nierejestrowanej od 1 lipca 2023 roku do poziomu 75% minimalnej krajowej wiele osób zainteresowanych samodzielnym zarabianiem uważa taki biznes na próbę jako atrakcyjną opcję dodatkowego zarobku i wsparcia domowego budżetu. Jednak przeglądając różne forma internetowe czy media społecznościowe, a także czytając wiadomości czytelników portalu Prawo Mamy można zauważyć, że ludzie mają problem z prawidłowym rozumieniem przepisów związanych ze świadczeniem usług w ramach działalności nierejestrowanej w ramach umowy zlecenie. Postanowiłam podejść do tego tematu w przekorny sposób i napisać Ci dziś dlaczego warto świadczyć usługi w ramach działalności nierejestrowanej i zawierać umowy zlecenie a nie od razu prowadzić działalność gospodarczą lub zrezygnować na starcie z dodatkowego zarobku.

Zapraszam do lektury tego artykułu, bo dokładnie omówię pięć powodów i udowodnię Ci, że umowa zlecenie zawarta w ramach działalności nierejestrowanej może być idealnym pomysłem na dodatkowy zarobek. Odkryj ze mną nową perspektywę i wybierz formę zatrudnienia, która będzie najlepiej odpowiadała Twoim potrzebom i celom biznesowym!

Co to jest umowa zlecenia?

Umowa zlecenia jest jednym z powszechnie stosowanych typów umów cywilnoprawnych w Polskim systemie prawnym. Definiuje ją Kodeks cywilny w artykule 734, jako umowę, w której jedna ze stron (zleceniobiorca) zobowiązuje się do wykonania określonego zadania lub usługi na rzecz drugiej strony (zleceniodawcy). W zamian za wykonanie zlecenia, zleceniobiorca otrzymuje wynagrodzenie. Warto zauważyć, że umowa zlecenia jest regulowana w Kodeksie cywilnym w części ogólnej, co oznacza, że jest stosowana do różnych rodzajów działań i zleceń.

Podstawy prawne umowy zlecenia znajdują się w Kodeksie cywilnym, szczególnie w dziale trzecim „Umowa zlecenia i umowa o dzieło”. Oprócz tego, w celu uregulowania szczegółów, można wykorzystać inne akty prawne, takie jak przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w przypadku zlecenia na utwór artystyczny lub literacki.

Różnica między umową zlecenia a umową o dzieło polega na charakterze wykonywanych czynności. W przypadku umowy zlecenia, istotne jest świadczenie określonej usługi lub wykonanie zlecenia na rzecz zleceniodawcy. Z kolei umowa o dzieło zakłada stworzenie i dostarczenie określonego dzieła, na przykład utworu literackiego, artystycznego lub naukowego. Umowa o dzieło regulowana jest w art. 627-641 Kodeksu cywilnego.

Podsumowując, umowa zlecenia to umowa cywilnoprawna, w której zleceniobiorca wykonuje określone zadanie lub usługę dla zleceniodawcy w zamian za wynagrodzenie. Podstawy prawne tej umowy znajdują się w Kodeksie cywilnym, a różni się ona od umowy o dzieło, gdzie istotne jest stworzenie i dostarczenie konkretnego dzieła. W praktyce, obie umowy mogą być wykorzystywane w różnych sytuacjach, w zależności od potrzeb stron i charakteru danego zlecenia.

Umowy zlecenie jako osoba fizyczna można zawierać w ramach działalności wykonywanej osobiście (jako freelancer), w ramach działalności nierejestrowanej (jako nierejestrowany przedsiębiorca) lub w ramach działalności gospodarczej (jako przedsiębiorca).

Dlaczego warto zawierać umowy zlecenie w ramach działalności nierejestrowanej?

Powód #1 Elastyczność i swoboda prowadzenia działalności nierejestrowanej i świadczenia usług na podstawie umowy zlecenie!

Jako pierwszy plus prowadzenia działalności nierejestrowanej i świadczenia w ramach niej usług to brak konieczności rejestrowania się jako przedsiębiorca w CEIDG. Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z wieloma formalnościami i obowiązkami, takimi jak: rejestracja, wizyty w urzędach, płacenie składek ZUS co miesiąc, składanie deklaracji podatkowych i płacenie co miesiąc zaliczek, wybieranie konkretnych kodów PKD czy prowadzenie księgowości. Te obowiązki mogą być uciążliwe i czasochłonne, zwłaszcza dla takich osób, jak Ty które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z biznesem. Umowa zlecenie pozwala uniknąć tych formalności i skupić się na realizacji zadań zleconych przez klientów. Możesz skoncentrować się na dostarczaniu wartościowych usług, a resztą formalności zajmie się zleceniodawca. To znacznie upraszcza proces prowadzenia działalności i pozwala skupić się na rozwoju swoich umiejętności i rozwijaniu działalności nierejestrowanej. Dzięki temu oszczędzasz czas i energię, które możesz wykorzystać np. na promocję i zdobywanie nowych klientów.

Prowadzenie działalności gospodarczej może wiązać się też z koniecznością utrzymania stałego miejsca prowadzenia biznesu, co mocno ogranicza mobilność i może być uciążliwe dla osób, które preferują pracę zdalną lub nie posiadają własnego biura. W przypadku umowy zlecenie – nie ma takiego wymogu – praca może być wykonywana w dowolnym miejscu, zgodnie z preferencjami zleceniobiorcy.

Dodatkowo, umowa zlecenie daje elastyczność w wyborze terminów i czasu pracy. Możesz dostosować grafik do swoich potrzeb i innych zobowiązań, co pozwoli ci lepiej zbalansować życie zawodowe i prywatne. Jeśli prowadzisz działalność nierejestrowaną jako dodatkowe źródło dochodu obok innej pracy, umowa zlecenie może być idealnym rozwiązaniem, pozwalającym na elastyczne łączenie obu aktywności.

Ponadto, w przypadku działalności nierejestrowanej, nie musisz martwić się o aspekty związane z zatrudnieniem pracowników czy zarządzaniem biurem. Umowa zlecenie pozwala ci skupić się na świadczeniu usług i spełnianiu oczekiwań klientów, bez konieczności angażowania się w skomplikowane aspekty zarządzania biznesem.

Dzięki elastyczności umowy zlecenie możesz dostosować swoją działalność do aktualnych potrzeb rynku, zmieniających się trendów i preferencji klientów. To pozwala ci na szybką adaptację do zmieniających się warunków i maksymalne wykorzystanie swoich umiejętności w różnych dziedzinach.

Działalność wykonywana osobiście czy działalność nierejestrowana?

Możesz rozpocząć zdobywanie doświadczenia od umów zlecenie zawieranych sporadycznie w ramach działalności wykonywanej osobiście, a dopiero później przejść na działalność nierejestrowaną. Możesz korzystać np. z możliwości rozliczenia przez portal useme lub bizky. Z biznesem będziesz miała styczność w momencie, kiedy Twoje działania nabiorą większej skali i spełnisz warunki definicji prowadzenia działalności gospodarczej (oraz nierejestrowanej) wynikające z ustawy prawo przedsiębiorców. Jakie to warunki? Prowadzenie działalności ciągłej, zorganizowanej, samodzielnie i w celach zarobkowych. Wtedy swoje umowy zlecenie powinnaś zawierać w ramach działalności nierejestrowanej (do określonego limitu) lub gospodarczej.

Kiedy warto rozważyć świadczenie usług w ramach działalności nierejestrowanej na podstawie umowy zlecenie ?

 1. Projekty i zlecenia krótkoterminowe: Dla freelancerów i specjalistów działających na zasadzie działalności nierejestrowanej, umowa zlecenie jest idealnym rozwiązaniem w przypadku krótkotrwałych projektów. Mogą szybko podjąć się zlecenia, realizować je efektywnie i zakończyć współpracę bez konieczności długotrwałego zobowiązania – konsultacje online, korektorzy, wirtualne asystentki, korepetytorzy, szkolenia.
 2. Praca dorywcza i sezonowa: Osoby prowadzące działalność nierejestrowaną często podejmują prace dorywcze lub sezonowe, takie jak obsługa eventów, prace ogrodnicze czy promocje. Umowa zlecenie umożliwia im elastyczne dostosowanie swojego czasu pracy do zmieniających się potrzeb rynku i sezonowości.
 3. Praca zdalna i na zlecenie: W dzisiejszych czasach wiele osób preferuje pracę zdalną, a umowa zlecenie jest doskonałym narzędziem dla osób prowadzących działalność nierejestrowaną. Pozwala na elastyczne ustalenie miejsca pracy, umożliwiając pracę z domu lub wybranego miejsca, co szczególnie doceniane jest przez osoby z małymi dziećmi.
 4. Kreatywna wolność: Działalność nierejestrowana często dotyczy branż kreatywnych, takich jak copywriting, projektowanie graficzne, prace rękodzielnicze czy fotografia. Umowa zlecenie daje twórcom i artystom większą swobodę w realizacji swoich projektów, umożliwiając im działanie na własnych warunkach i zgodnie z własną wizją artystyczną.
 5. Praca dodatkowa: Osoby posiadające działalność nierejestrowaną często podejmują pracę dodatkową, aby zwiększyć swoje dochody. Umowa zlecenie pozwala im elastycznie podjąć dodatkowe zlecenia, bez konieczności rezygnacji z prowadzenia własnego biznesu. Dzięki temu mogą równocześnie realizować swoje projekty oraz wykonywać zlecenia na rzecz innych podmiotów.

Powód #2 Uniknięcie kosztów i konieczności co miesięcznego płacenia ZUS

Unikanie opłacania składek ZUS co miesiąc (!) jest jednym z aspektów, który przemawia na korzyść umowy zlecenie w ramach działalności wykonywanej osobiście czy działalności nierejestrowanej w porównaniu z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Oto kilka korzyści związanych z unikaniem opłacania składek ZUS:

 1. Oszczędność finansowa: Opłacanie składek ZUS może być znacznym obciążeniem dla przedsiębiorców, szczególnie na początku działalności, gdy dochody mogą być jeszcze niskie. Unikanie tych składek pozwala zaoszczędzić część środków, które mogą być wykorzystane na rozwój działalności lub inne cele.
 2. Większa elastyczność finansowa: Niepłacenie składek ZUS daje większą elastyczność finansową, zwłaszcza w przypadku osób, które podejmują różne zlecenia lub prowadzą działalność nieregularnie. Można dostosować wydatki do bieżących potrzeb i zobowiązań, co daje większą swobodę w zarządzaniu finansami.
 3. Mniejsze formalności: Unikanie opłacania składek ZUS zmniejsza liczbę formalności i obowiązków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Nie trzeba składać deklaracji, prowadzić dokumentacji czy zgłaszać zmian w ZUS. Jest to zdecydowanie mniej czasochłonne i upraszcza proces prowadzenia działalności.
 4. Brak obowiązku ubezpieczenia społecznego: Osoby prowadzące działalność nierejestrowaną, nieopłacające składek ZUS, nie są objęte ubezpieczeniem społecznym. Dla niektórych może to być korzystne, zwłaszcza jeśli mają inne formy zabezpieczenia finansowego, np. prywatne ubezpieczenie zdrowotne lub oszczędności na wypadek niezdolności do pracy.

Należy jednak pamiętać, że unikanie opłacania składek ZUS wiąże się również z pewnymi ograniczeniami i konsekwencjami. Brak regularnego, co miesięcznego opłacania składek może prowadzić do braku uprawnień emerytalnych, rentowych czy chorobowych w przyszłości. Dlatego zawsze warto dokładnie rozważyć swoje potrzeby, sytuację finansową i zasięgnąć porady eksperta przed podjęciem decyzji o unikaniu opłacania składek ZUS.

Każda sytuacja jest indywidualna, dlatego istotne jest zapoznanie się z obowiązującymi przepisami prawnymi, konsultacja z prawnikiem lub doradcą podatkowym oraz uwzględnienie własnych celów i preferencji przed podjęciem decyzji.

Pamiętaj, że jako osoba prowadząca działalność nierejestrowaną nie masz obowiązku i możliwości samodzielnego opłacania składek ZUS. Nie masz do tego podstawy prawnej ani podstawy ubezpieczenia.

Powód #3 Prosta procedura podatkowa

Jak powinna być zaksięgowana umowa zlecenia zawarta w ramach prowadzonej działalności nierejestrowanej? Umowa zlecenie może był wykonywana w ramach działalności wykonywanej osobiście lub w ramach biznesu (działalność nierejestrowana lub działalność gospodarcza). W każdym wypadku inaczej należy rozliczyć podatek od umowy zlecenie.

Która kwalifikacja będzie właściwa?

Przychody z działalności nierejestrowanej należy zaksięgować, jako przychody z innych źródeł („działalność nierejestrowana”), natomiast jeśli umowa zlecenie będzie zawierana po za działalnością nierejestrowaną będzie traktowana jako przychody z działalności wykonywanej osobiście.

Jak zakwalifikować umowę zlecenia zawartą w ramach prowadzonej działalności nierejestrowanej?

W artykule 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych został wskazany wyjątek dotyczący umów zlecenia- jednak dotyczy on tylko działalności gospodarczej, a działalność nierejestrowana nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców. W związku z tym od takiej umowy zlecenie należy zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych. Jeśli umowa zlecenie jest zawierana w ramach działalności wykonywanej osobiście podatek powinien zapłacić zleceniodawca lub zleceniobiorca, jeśli w ramach działalności nierejestrowanej obowiązek spoczywa na przedsiębiorcy.

Art. 13 pkt 8) przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:
a) osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,
b) właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora – jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością
c) przedsiębiorstwa w spadku
– z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9;

Przychód z działalności wykonywanej osobiście a zaliczka na podatek.

W przypadku umowy zlecenie zawartej w ramach działalności wykonywanej osobiście obowiązek rozliczenia podatku jest po stronie zleceniobiorcy lub osoby wykonującej zlecenie. Może ona po otrzymaniu wynagrodzenie zapłacić zaliczkę na podatek dochodowy do 20. dnia kolejnego miesiąca, a mogą zostać te przychody uwzględnione dopiero w zeznaniu rocznym. Niezależnie od sposobu rozliczenia należy pamiętać, o uwzględnieniu kosztów uzyskania przychodu – 20% lub 50%.  Natomiast w myśl art. 20 ust. 1ba PIT przychody z działalności nierejestrowanej będą dla celów PIT uznawane za przychody z tzw. innych źródeł. Od  tego typu dochodów nie trzeba opłacać zaliczek na podatek. Przychody z tego tytułu wykazuje się dopiero w zeznaniu rocznym (do 30 kwietnia następnego roku po roku w którym uzyskaliśmy przychód). Wykazuje je nierejestrowany przedsiębiorca (zleceniobiorca).

Powód #4 Dostęp do świadczeń społecznych i ubezpieczeń

Zawarcie umowy zlecenia  rodzi po stronie zleceniodawcy obowiązek zgłoszenia zleceniobiorcy do ubezpieczeń. Nie ma znaczenia czy osoba zawiera umowę zlecenie w ramach działalności wykonywaj osobiście czy jako osoba prowadząca działalność nierejestrowaną. Natomiast świadczenie usług na podstawie umowy zlecenia zawartej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie powoduje powstania kolejnego tytułu do objęcia ubezpieczeniem. Wtedy konieczne jest opłacanie składek wyłącznie z działalności gospodarczej. Zleceniodawca nie ma wtedy obowiązku opłacania składek z tytułu zawarcia umowy zlecenie ze zleceniobiorcą. Obowiązek płacenia składek ciąży wtedy na przedsiębiorcy.

Działalność nieewidencjonowana określona w art. 5 Prawa przedsiębiorców nie stanowi zgodnie z tym przepisem działalności gospodarczej. Z przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych wyraźnie wynika, że  jeżeli umowy zlecenia jest zawarta w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej nie ma konieczności płacenia składek.  Nie ma natomiast w tej ustawie informacji o działalności nierejestrowanej.

Przykładowe wypowiedzi i dokumenty potwierdzające konieczność płacenia składek ZUS przez zleceniodawcę w przypadku zawierania umów zlecenie w ramach działalności nierejestrowanej

Strona www.biznes.gov.pl (Informacje publikowane już w 2018 roku)

Działalność nierejestrowa, a umowy zlecenia

Jeśli prowadzisz działalność nierejestrową i jednocześnie świadczysz usługi – wykonujesz umowę o świadczenie usług albo umowę zlecenia – to podlegasz ubezpieczeniom jako zleceniobiorca.

Podmiot zawierający z tobą taką umowę (zleceniodawca) pełni wtedy obowiązki płatnika składek i ma obowiązek w ciągu 7 dni zgłosić cię do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego i opłacać składki ZUS.

Od tej zasady istnieją wyjątki. Na przykład jeśli jesteś studentem, który nie ukończył 26 lat i wykonujesz zlecenie, to nie podlegasz obowiązkowym ubezpieczeniom i zleceniodawca nie musi odprowadzać składek ZUS.

Pamiętaj! Jeśli nie świadczysz usług, a sprzedajesz własnoręcznie wykonane produkty, na przykład figurki lub ozdoby, to w związku z taką działalnością nie masz obowiązku opłacania składek społecznych ani zdrowotnych (nie świadczysz pracy i nie podlegasz ubezpieczeniom z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej).

Indywidualna interpretacja przepisów wydana przez oddział ZUS w Gdańsku (z 24 listopada 2018 roku)

Biorąc pod uwagę brzmienie ww.przepisu osoby fizyczne, z którymi wnioskodawca ma zawarte umowy o świadczenie usług, a które zgodnie z art.5 ust.1 ustawy Prawo przedsiębiorców są zwolnione z obowiązku rejestracji działalności gospodarczej z uwagi na wysokość osiąganych przychodów, nie są uważane za osoby prowadzące działalność gospodarczą, co powoduje obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu zawartych z ww. umów, w myśl art.6 ust.1 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Wypowiedź z Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz artykuł w Gazecie Prawnej (z 9 marca 2023 roku)

Osoby świadczące usługi w ramach działalności nierejestrowanej powinny być ubezpieczone jako zleceniobiorcy. A każdy korzystający z takich usług musi zarejestrować się jako płatnik składek, zgłosić wykonawcę usługi do ubezpieczeń i opłacić za niego składki do ZUS i NFZ

Jak zatem prawidłowo wyliczyć składki od umowy zlecenie zawartej w ramach działalności nierejestrowanej?

Wysokość składek do ZUS każdorazowo jest zależna od indywidualnej sytuacji zleceniobiorcy (nierejestrowanego przedsiębiorcy) – inne składki za osoby, których umowa zlecenia to jedyny przychód a inne za osoby, które np. mają już opłacane składki z tytułu umowy o pracę.

Przy wyliczaniu wynagrodzenia od umowy-zlecenia pod kątem składek ZUS, należy uwzględnić specyfikę przepisów dotyczących opłacania składek społecznych. W przypadku umowy-zlecenia, zleceniobiorca jest zobowiązany do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i chorobowe) oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Wysokość składek ZUS zależy od wynagrodzenia z umowy-zlecenia i obowiązujących stawek składek. Przykładowo, w Polsce obowiązujące stawki składek na ubezpieczenia społeczne wynoszą:

 • 19,52% podstawy wymiaru dla składek emerytalnych (9,76 % z wynagrodzenie zleceniobiorcy i 9,76% dodatkowo od zleceniodawcy)
 • 8,00% podstawy wymiaru dla składek rentowych (6,5% zleceniobiorca, 1,5% zleceniodawca)
 • 2,45% podstawy wymiaru dla składki chorobowej (nie jest obowiązkowa dla osoby prowadzącej działalność nierejestrowaną),
 • 9% podstawy wymiaru dla składki zdrowotnej.

Aby wyliczyć wynagrodzenie netto, czyli kwotę, którą otrzyma zleceniobiorca na rękę, należy od kwoty brutto (czyli wynagrodzenia przed potrąceniem składek) odjąć składki ZUS.

Przykłady sytuacji i rozwiązań dla umowy zlecenie zawartej w ramach działalności nierejestrowanej:

a) Osoba bezrobotna: zleceniodawca powinien opłacić pełne składki

b) Osoba pracująca na etacie: Jeśli zleceniobiorca otrzymuje wynagrodzenie w postaci minimalnej krajowej – zleceniodawca płaci tylko składkę zdrowotną, jeśli jest to praca na część etatu i nie wychodzi minimalna krajowa to od umowy zlecenie zleceniodawca powinien opłacić pełne składki.

c) Osoba mająca umowę zlecenie w innej branży – umowa zawarta w ramach działalności wykonywanej osobiście. Jeśli pierwsza umowa będzie na kwotę minimalnej krajowej – zleceniodawca zapłaci tylko składkę zdrowotną, jeśli wynagrodzenie jest niższe niż minimalna krajowa – należy opłacić pełne składki.

e) Osoba na urlopie wychowawczym: zleceniodawca powinien opłacić pełne składki

f) Osoba ucząca się do 26 roku życia: brak konieczności opłacenia składek

Kalkulator umów zlecenie zawieranych w ramach działalności nierejestrowanej:

Polecam Ci skorzystanie z kalkulatora umów dostępnego np. na stronie Infor.pl lub Poradnik Przedsiębiorcy, aby wyliczyć kwoty składek i końcowe wynagrodzenie z zawieranych przez Ciebie umów zlecenie w ramach działalności nierejestrowanej. Wpisując dane do kalkulatora nie zapomnij uwzględnić swojej indywidualnej sytuacji – pracy na etacie, innych umów zlecenie, urlop wychowawczy czy brak innych dochodów.

Kto powinien zająć się formalnościami? Zleceniodawca (klient) czy zleceniobiorca (osoba prowadząca działalność nierejestrowaną)?

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, to przedsiębiorca odpowiada za opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i inne świadczenia. Jest to związane z dodatkowymi kosztami i obowiązkami administracyjnymi. Natomiast w przypadku umowy zlecenie zawartej w ramach działalności wykonywanej osobiście lub działalności nierejestrowanej to zleceniodawca jest odpowiedzialny za opłacanie składek ZUS z tytułu wykonanej umowy. Oznacza to, że jako osoba prowadząca działalność nierejestrowaną, nie musisz i nie możesz samodzielnie opłacać składek. Nie ponosisz tego dodatkowego obciążenia finansowego.

Uniknięcie opłacania składek ZUS może znacząco wpływać na koszty prowadzenia działalności, szczególnie dla osób rozpoczynających działalność nierejestrowaną lub prowadzących ją jako dodatkowe źródło dochodu. To oszczędność czasu i środków, które można przeznaczyć na rozwój firmy, inwestycje lub zwiększenie konkurencyjności na rynku. Taka składka to koszt zleceniodawcy a nie Twój!

Warto jednak pamiętać, że brak obowiązku opłacania składek ZUS wiąże się również z pewnymi konsekwencjami. Osoba prowadząca działalność nierejestrowaną nie ma prawa do niektórych świadczeń i zabezpieczeń socjalnych, które są dostępne dla przedsiębiorców jeśli zawiera umowy zlecenie tylko sporadycznie i nie ma innych tytułów do ubezpieczenia. Dlatego ważne jest, aby dokładnie rozważyć te kwestie i skonsultować się z prawnikiem lub ekspertem ds. ubezpieczeń, aby podjąć najlepszą decyzję zgodną z własnymi potrzebami i oczekiwaniami.

Dlaczego osoby prowadzące działalność nierejestrowaną powinny docenić możliwości jakie daje świadczenie usług w ramach umowy zlecenie?

Brak opłacania składek ZUS przez osoby prowadzące działalność nierejestrowaną może wiązać się z konsekwencjami dotyczącymi dostępu do niektórych świadczeń socjalnych. Oto kilka przykładów tych konsekwencji:

 1. Brak prawa do emerytury: Opłacanie składek ZUS jest jednym z warunków koniecznych do uzyskania prawa do emerytury w przyszłości. Osoby, które nie opłacają składek, nie będą miały prawa do otrzymywania emerytury z ZUS na podstawie swojej działalności.
 2. Brak dostępu do ubezpieczenia chorobowego: Opłacanie składek ZUS daje również prawo do ubezpieczenia chorobowego. Osoby prowadzące działalność nierejestrowaną, które nie opłacają składek, nie będą objęte ubezpieczeniem chorobowym w ramach ZUS. Oznacza to, że w przypadku choroby lub niezdolności do pracy nie będą miały dostępu do zasiłku chorobowego.
 3. Ograniczenia w dostępie do zasiłków: Brak opłacania składek ZUS może również ograniczać dostęp do innych zasiłków, takich jak zasiłek macierzyński czy zasiłek opiekuńczy. Te świadczenia są uzależnione od opłacania składek i spełnienia określonych warunków.
 4. Brak dostępu do ubezpieczenia wypadkowego: Opłacanie składek ZUS zapewnia także ubezpieczenie wypadkowe, które chroni przed skutkami wypadków przy pracy lub chorób zawodowych. Osoby, które nie opłacają składek, nie będą miały prawa do takiego ubezpieczenia.

Warto zdawać sobie sprawę, że brak dostępu do tych świadczeń może mieć istotne konsekwencje dla bezpieczeństwa finansowego i opieki socjalnej w przyszłości. Przed podjęciem decyzji o unikaniu opłacania składek ZUS, należy dokładnie rozważyć te konsekwencje i skonsultować się z ekspertem, aby uzyskać kompleksową informację na temat dostępnych opcji i konsekwencji związanych z wyborem działalności nierejestrowanej. Regularne świadczenie usług w ramach działalności nierejestrowanej, jeśli zleceniodawca płaci składki do ZUS może być w wielu sytuacjach bardzo korzystne!

Na jakim formularzu można rozliczyć umowę zlecenie zawartą w ramach działalności nierejestrowanej?

Osoby fizyczne, które są zleceniodawcami i chcą rozliczyć umowę zlecenie w ZUS, mogą skorzystać z formularza ZUS ZUA (zgłoszenie do ubezpieczeń) lub ZUS ZZA (zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego). Właściwy formularz można pobrać ze strony internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub otrzymać w jednym z punktów obsługi klienta ZUS. W formularzu należy podać szczegółowe informacje dotyczące zleceniobiorcy, zleceniodawcy, okresu trwania umowy zlecenia, kwoty wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne.

Po wypełnieniu formularza ZUS ZUA lub ZUS ZZA należy go złożyć w odpowiednim oddziale ZUS w swoim regionie. Należy pamiętać o terminowym składaniu rozliczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami ZUS. Zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych (i zdrowotnego) na formularzu ZUS ZUA dokonuje się w ciągu 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń.

Warto również zaznaczyć, że rozliczenie umowy zlecenia w ZUS może być również dokonywane elektronicznie za pośrednictwem platformy e-usług ZUS. W takim przypadku należy skorzystać z odpowiednich aplikacji i formularzy dostępnych na stronie internetowej ZUS.

W przypadku wątpliwości lub potrzeby uzyskania szczegółowych informacji na temat rozliczania umów zlecenia w ZUS, zalecam się skontaktowanie się bezpośrednio z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub skonsultowanie się z odpowiednim specjalistą, takim jak księgowy, doradca podatkowy lub prawnik specjalizujący się w prawie ubezpieczeń społecznych.

Na stronie ZUS możesz poradniki gdzie krok po kroku jest wytłumaczone jak uzupełnić formularze ZUS ZUA oraz ZUS ZZA.

Termin zgłoszenia do ZUS umowy zlecenie zawartej w ramach działalności nierejestrowanej

Zleceniodawca (jako płatnik składek) powinien przekazać do ZUS-u deklarację zgłoszeniową za określonego zleceniobiorcę (nierejestrowany przedsiębiorca). Co ważne, powinno to nastąpić w okresie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeniowego.

Jeżeli termin na zgłoszenie do ZUS-u na ZUS ZUA upływa w dniu wolnym od pracy, jego przesunięcie jest możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy ostatni dzień terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy. Wówczas obowiązuje najbliższy następny dzień powszedni.

Należy pamiętać, że terminowe i prawidłowe składanie rozliczeń w ZUS jest ważne w celu uniknięcia ewentualnych kar finansowych i utrzymania odpowiedniej sytuacji ubezpieczeniowej zleceniobiorców.

Jak nierejestrowany przedsiębiorca może odciążyć klienta w formalnościach?

 • Może zapoznać się z aktualnymi przepisami i interpretacjami
 • Warto dokładnie przemyśleć strategię działania – jakie umowy chcesz zawierać, na jaki okres, za jakie kwoty czy zależy Ci na bardzo drobnych zleceniach czy wolisz mieć mniejszą ilość zleceń ale za wyższe kwoty,
 • Szukać klientów którzy chcą działać zgodnie z prawem i doceniają zleceniobiorców, którzy chcą legalnie się rozliczać
 • Przekazanie profesjonalnie zrobionego wzorca umowy
 • Poinformowanie o obowiązkach i tym jak prawidłowo rozliczyć umowę
 • Wydrukowanie i uzupełnienie formularza, które zleceniodawca po prostu podpisze
 • Wysyłanie podpisanych dokumentów do ZUS listem, za pośrednictwem poczty

Jakie są konsekwencje dla zleceniodawcy i zleceniobiorcy, jeśli jakaś umowa zlecenie nie zostanie zgłoszona do ZUS?

Jeśli umowa zlecenie nie zostanie zgłoszona do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), może to wiązać się z różnymi konsekwencjami zarówno dla zleceniodawcy, jak i zleceniobiorcy. Oto kilka potencjalnych konsekwencji:

Dla zleceniodawcy:

 1. Ryzyko kar finansowych: Niedopełnienie obowiązku zgłoszenia umowy zlecenie do ZUS może skutkować nałożeniem kar finansowych przez organy kontroli.

Dla zleceniobiorcy:

 1. Brak ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego: Niezgłoszenie umowy zlecenie do ZUS oznacza, że zleceniobiorca nie jest objęty ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym. Może to skutkować brakiem dostępu do świadczeń zdrowotnych, emerytur, rent, zasiłków chorobowych i innych świadczeń zabezpieczenia społecznego.

W przypadku jednorazowej, drobnej usługi np. za 150 zł, również istnieje obowiązek zgłoszenia takiej umowy zlecenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) zgodnie z polskimi przepisami. Niezależnie od wartości usługi, obowiązek zgłoszenia istnieje w celu zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia społecznego dla zleceniobiorcy.

Wysokość kary finansowej za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia umowy zlecenie do ZUS nie jest ściśle związana z wartością usługi, ale z naruszeniem przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych. W przypadku niezgłoszenia umowy zlecenie, niezależnie od wartości usługi, może zostać nałożona kara pieniężna, która będzie adekwatna do stopnia naruszenia przepisów.

Właściwe zgłoszenie umowy zlecenie pozwala na legalne i bezpieczne świadczenie usług oraz zapewnia odpowiednie zabezpieczenie społeczne i zdrowotne dla zleceniobiorcy. Dlatego zalecam przestrzeganie przepisów i terminowe zgłaszanie umów zlecenie do ZUS. Jednak jeśli zleceniodawca nie zgłosi takiej umowy to przypominam, że Ty jako nierejestrowany przedsiębiorca nie masz takiego obowiązku ani możliwości. Nie powinnaś się też tym przejmować w kontekście kontroli z ZUS czy kar finansowych. Twoje konsekwencje to brak ubezpieczenia z tytułu tej umowy, ale ZUS nie ma podstaw by sprawdzać Twoje umowy zlecenie zawarte w ramach działalności nierejestrowanej. To nie jest Twoja odpowiedzialność, żeby to zgłosić!

Powód #4 Łatwość formalności i gotowe wzorce zabezpieczające zleceniobiorcę

Zawieranie umów zlecenie w formie pisemnej przynosi wiele korzyści zarówno dla zleceniobiorcy, jak i zleceniodawcy. Przede wszystkim, pisemne umowy stanowią solidne zabezpieczenie dla zleceniobiorcy (nierejestrowanego przedsiębiorcy), ponieważ precyzyjnie określają warunki współpracy, zakres wykonywanych zadań oraz wynagrodzenie.

Korzyści z pisemnej formy umów wynikają również z przepisów Kodeksu cywilnego, które gwarantują pewne prawa i zabezpieczenia dla zleceniobiorcy. W przypadku sporu lub niewykonania umowy przez zleceniodawcę, zleceniobiorca ma możliwość odwołania się do przepisów dotyczących odpowiedzialności kontraktowej i dochodzenia swoich praw przed sądem.

Dodatkowo, gotowe wzorce umów zlecenie dostępne w Kodeksie cywilnym lub opracowane przez prawników (np. w Akademii Małego Biznesu) stanowią pomocne narzędzie dla nierejestrowanych przedsiębiorców. Takie wzorce zawierają kluczowe elementy umowy, które można dostosować do konkretnych potrzeb i warunków współpracy. Jest to szczególnie przydatne dla osób, które dopiero rozpoczynają działalność nierejestrowaną i nie mają jeszcze własnych wzorców umów. Kluczowe elementy umowy zlecenie precyzyjnie określą warunki współpracy i zabezpieczą prawa zleceniobiorcy.

Oto kilka ważnych punktów, które powinny znaleźć się w takiej umowie:

 1. Identyfikacja stron: Umowa powinna jasno wskazywać strony umowy, czyli zleceniodawcę (osobę lub firmę, dla której wykonywane są usługi) oraz zleceniobiorcę (osobę wykonującą usługi na podstawie umowy).
 2. Opis usługi: Umowa powinna precyzyjnie określać rodzaj usługi, której wykonanie jest przedmiotem umowy. Powinny być określone zadania, prace, terminy wykonania i inne istotne szczegóły dotyczące usługi.
 3. Wynagrodzenie: Umowa powinna zawierać informacje na temat wynagrodzenia, czyli kwoty, częstotliwości płatności oraz sposób rozliczania. Należy także określić, czy wynagrodzenie jest stałe, zależne od ilości wykonanych zadań czy innych czynników.
 4. Warunki płatności: Umowa powinna określać terminy płatności oraz sposób dokonywania płatności, np. przelewem na konto zleceniobiorcy.
 5. Czas trwania umowy: Określenie czasu trwania umowy jest istotne, zwłaszcza jeśli umowa ma mieć określony termin obowiązywania lub dotyczy konkretnej usługi.
 6. Warunki rozwiązania umowy: Umowa powinna zawierać klauzulę dotyczącą możliwości rozwiązania umowy przez jedną lub obie strony oraz warunki i zasady takiego rozwiązania.
 7. Postanowienia dodatkowe: W umowie można uwzględnić również inne postanowienia, takie jak odpowiedzialność za ewentualne szkody, poufność informacji, zakaz konkurencji czy obowiązek zachowania poufności.

Ważne jest, aby umowa była sporządzona w formie pisemnej i podpisana przez obie strony.

Dzięki łatwości formalności i gotowym wzorcom zabezpieczającym zleceniobiorcę, prowadzenie działalności nierejestrowanej w oparciu o umowy zlecenie staje się prostsze i bardziej pewne. Osoby wykonujące taką działalność mogą skorzystać z dostępnych wzorców umów, które zapewniają ochronę ich praw i interesów, minimalizując ryzyko sporów i problemów. Ważne jest jednak pamiętać, że gotowe wzorce umów należy dostosować do indywidualnych potrzeb i specyfiki danej współpracy.

Powód #5 Ograniczone ryzyko gospodarcze i skupienie się na biznesie

Przedsiębiorcy i osoby prowadzące działalność gospodarczą często mają wiele obowiązków i zadań związanych z prowadzeniem firmy, takich jak księgowość, rozliczenia podatkowe czy zarządzanie personelem. Zawarcie umowy zlecenie daje możliwość delegowania niektórych zadań do zleceniobiorcy, co pozwala przedsiębiorcy skoncentrować się na kluczowych aspektach prowadzenia biznesu. Skupienie się na rozwoju biznesu może być niezwykle trudne, szczególnie dla kobiet, które jednocześnie pełnią rolę matek. Macierzyństwo wiąże się z ogromną odpowiedzialnością i czasochłonnością, co może utrudniać skoncentrowanie się na prowadzeniu działalności gospodarczej.

Jednocześnie, zawierając umowę zlecenie, np. zleceniodawca będący przedsiębiorcą ogranicza ryzyko związane z zatrudnieniem pracowników na etat. W przypadku umowy zlecenie, zleceniobiorca nie jest pracownikiem, lecz samodzielnym wykonawcą usług, co oznacza, że nie są nałożone na np. klienta który jest przedsiębiorcą takie same obowiązki, jak w przypadku zatrudnienia na etat. Zleceniodawca nie jest zobowiązany do wypłacania świadczeń takich jak wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy czy urlop wypoczynkowy.

Ograniczone ryzyko gospodarcze wynikające z zawierania umów zlecenie daje przedsiębiorcy większą elastyczność w zarządzaniu zasobami i finansami, umożliwiając dostosowanie ich do bieżących potrzeb. Pozwala to na szybką reakcję na zmieniające się warunki rynkowe i podejmowanie decyzji w oparciu o aktualne potrzeby biznesowe. W każdej chwili możesz zrezygnować z prowadzenia działalności nierejestrowanej i zawierania umów.

Warto jednak pamiętać, że w przypadku zawierania umów zlecenie należy dokładnie analizować warunki umowy, aby upewnić się, że są one zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Odpowiednie zabezpieczenia umowy i jasno określone warunki współpracy są kluczowe dla zapewnienia ochrony i zadowolenia obu stron umowy.

Umowa zlecenie daje przedsiębiorczym kobietom szansę na efektywne zarządzanie czasem, umożliwiając im skupienie się na rozwijaniu biznesu, nawiązywaniu kontaktów, marketingu i innych strategicznych działaniach. W ten sposób mogą osiągać większe sukcesy i rozwijać się zawodowo.

Oczywiście, pogodzenie prowadzenia biznesu i macierzyństwa to niełatwe zadanie. Wymaga to dobrze zorganizowanego planu, elastycznego podejścia i wsparcia ze strony rodziny i bliskich. Umowa zlecenie daje jednak pewną elastyczność, umożliwiając dostosowanie harmonogramu pracy do potrzeb rodziny. Przedsiębiorczym mamom daje to większą swobodę w zarządzaniu czasem, umożliwiając im pogodzenie obowiązków zawodowych i rodzicielskich.

Kobiety mogą doskonale balansować między pracą a macierzyństwem, tworząc harmonijną równowagę między dwoma sferami życia. Ważne jest znalezienie właściwej organizacji czasu, wyznaczanie priorytetów oraz dbanie o wsparcie i dobrą komunikację w rodzinie.

Podsumowanie

Przedstawiłam Ci w tym artykule czym jest umowa zlecenie oraz wskazałam pięć powodów, dla których warto rozważyć zawieranie umów zlecenie w ramach działalności nierejestrowanej.

Zawarcie umowy zlecenie może przynieść wiele korzyści. Po pierwsze, daje elastyczność zarówno zleceniodawcy, jak i zleceniobiorcy. Osoby prowadzące działalność nierejestrowaną mogą współpracować z różnymi zleceniodawcami, wykonując różnorodne zadania. Kolejnym aspektem wartym uwagi jest to, że osoby prowadzące działalność nierejestrowaną nie muszą posiadać już założonego biznesu, aby podjąć umowę zlecenie. Daje to możliwość szybkiego rozpoczęcia pracy na zasadach umowy zlecenie, bez konieczności formalności związanych z rejestracją działalności gospodarczej. Warto również podkreślić, że w przypadku umów zlecenie nie ma obowiązku opłacania składek ZUS przez zleceniobiorcę, jest to obowiązek zleceniodawcy. Osoby prowadzące działalność nierejestrowaną muszą jedynie pamiętać o limie przychodu należnego i podatku do zapłaty po zakończonym roku.

Zawieranie umów zlecenie w ramach działalności nierejestrowanej może być korzystnym rozwiązaniem w 2023 roku. Daje ono elastyczność, możliwość szybkiego rozpoczęcia pracy oraz brak obowiązku opłacania składek ZUS przez zleceniodawcę. Warto jednak pamiętać o indywidualnej analizie sytuacji i skonsultowaniu się z prawnikiem lub doradcą podatkowym, aby zapewnić pełne zrozumienie i przestrzeganie obowiązujących przepisów prawnych. Taki artykuł jak ten nie może być traktowany jak porada prawna.

Jeśli interesuje Cię temat biznesu na próbę kup poradnik o działalności nierejestrowanej. Przygotowałam dla Ciebie kompleksowe opracowanie. Kompendium wiedzy prawnej, księgowej i biznesowej na temat tego jak zbudować profesjonalny pas startowy od działalności nierejestrowanej do biznesu marzeń!

Więcej szczegółów jest dostępnych w zakładce sklep.

Bibliografia:

 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych, sygn. DI/100000/43/822/2018 r., pismo z dnia 24.07.2018 r.
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych
 • Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o ubezpieczeniach społecznych
 • Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

 

 

37 Replies to “Działalność nierejestrowana a umowa zlecenie? Poznaj pięć powodów dlaczego warto to połączyć!”

 1. Czytelniczka says: Odpowiedz

  Witam serdecznie! A co w przypadku, kiedy usługi w ramach działalności nierejestrowanej świadczy się dla prywatnej osoby? Jak to traktuje ZUS? Czy powstaje obowiązek odprowadzania składek i jeżeli tak, to kto ma to zrobić?

  1. joannarulkowska says: Odpowiedz

   Dzień dobry,

   Niestety w sytuacji, gdy świadczymy usługi na podstawie umowy zlecenia nie zależnie od tego czy świadczymy je dla firmy czy dla osób fizycznych może powstać obowiązek płacenia składek. To zleceniodawca (nasz klient) ma obowiązek opłacenia tych składek. Zdaję sobie sprawę, że w przypadku działalności nierejestrowanej jest to absurdalne. Małe kwoty, problem dla klientów i miało być bez składek a tu takie problemy mogą powstawać. To co zalecam wszystkim czytelnikom, to indywidualne zapytania do ZUS. Jestem ciekawa jak długo potrawa jeszcze taka dezorientacja w tym temacie i czy zostaną wprowadzone jakieś zmiany. O ile w przypadku gdy to firma zleca coś, korzysta z usług osoby prowadzącej działalność nierejestrowaną, to rozumiem zamysł tego typu interpretacji – że należy płacić składki. Natomiast w przypadku, gdy to osoby fizyczne mają płacić składki robi się sporo problemów (informowanie klientów, opłacanie składek etc.).

 2. Witam , jeżeli prowadzę działalność gospodarcza nierejestrowana i mam propozycje o zawarcie umowy o pracę przez jedna z firm to czy zarobek z umowy o pracę liczy się do działalności nierejestrowanej i muszę uważać żeby nie przekroczyło mi 50% wynagrdzenia minimalnego czy są to dwie inaczej rozliczne sprawy ?

  1. joannarulkowska says: Odpowiedz

   Myślę, że to dwie zupełnie różne sprawy, ale ciężko odpowiedzieć nie znając szczegółów Pana sprawy. Czy umowa o pracę jest „umową o pracę” czy ma Pan na myśli umowę zlecenia (pod takim artykułem napisał Pan komentarz :))? Jaki jest zakres prac wykonywanych w ramach działalności nierejestrowanej i czy to co będzie Pan robił w ramach „umowy o pracę” to to samo co na działalności nierejestrowanej?

 3. Dzień dobry,
  Mam pytanie dotyczące zapisu dziecka do przedszkola przy prowadzeniu działalności nierejestrowanej ;
  Jeżeli jeden z małżonków prowadzi działalność nierejestrowaną , czy wystarczy tylko napisać oświadczenie o prowadzeniu takiej działalności ? Jak Pani myśli dyrekcja przedszkola może uznać takie oświadczenie jako pracę obojgarodziców ?

  1. joannarulkowska says: Odpowiedz

   Niestety wydaje mi się, że może być problem z tego typu oświadczeniem, ponieważ w ustawach i rozporządzeniach związanych z rekrutacją do przedszkola są wypunktowane rodzaje zatrudnienia i nie ma tam wymienionej działalności nierejestrowanej. Fajnie by było, gdyby zostało takie oświadczenie uznane za poprawne a działalność nierejestrowana za pracę, ale niestety nie mogę dać jednoznacznej odpowiedzi. Postaram się zgłębić temat i jak czegoś więcej się dowiem, będę miała konkretną odpowiedź i argumentację, dopisze tu komentarz.

   1. Dzień dobry, ponawiam pytanie poprzedniczki. Czy udało się Pani coś dowiedzieć w tym temacie? Będę bardzo wdzięczna.

    1. joannarulkowska says: Odpowiedz

     Niestety działalność nierejestrowana zgodnie z zapisami odnoszącymi się do rekrutacji w przedszkolu nie jest uznawana za pracę, podobnie jak umowy zlecenie czy o dzieło. Jako praca obojga rodziców jest głównie zaliczana praca na etacie oraz prowadzenie działalności gospodarczej. Pozdrawiam!

 4. A ja jestem ubezpieczona w KRUSIe. wiem że mogę mieć umowę o dzieło (ale nie za wielką czytałam o tym: https://www.praworolne.info/kontrola-umowy-o-dzielo-osoby-ubezpieczonej-w-krus-448-material.html ) i zarabiam czasami 200 czasami 500 zł na miesiac (paznokcie robię u znajomej w salonie). ale czy mogę założyć swoją dz. nierejestrowaną w zakresie paznokci nie tracąc KRUSU? Proszę o odpowiedż 🙂

  1. joannarulkowska says: Odpowiedz

   Myślę, że tak. Będzie to się odbywało na tej zasadzie, co opisałam w atykule. Dopóki nie przekroczysz limitu możesz prowadzić nierejestrowaną i dalej być ubezpieczona w KRUS. Możesz też skontaktować się w tej sprawie ze swoim oddziałem KRUS, ale myślę że nie powinno być problemów. W przypadku działalności zajmującej się stylizacją paznokci musisz pamiętać dodatkowo o Sanepidzie i kasie fiskalnej (ale to kwestie niezależne od KRUS :)) Pozdrawiam.

   1. joannarulkowska says: Odpowiedz

    tutaj jest artykuł o KRUS i działalności nierejestrowanej – https://www.prawo-mamy.pl/2020/02/23/krus/

 5. Przychód z działalności nierejestrowanej i z umowy zlecenie się sumuje? Łącznie nie może przekraczać 1300zł w miesiącu?

  1. joannarulkowska says: Odpowiedz

   Ciężko odpowiedzieć na pytanie nie znając szczegółów i rodzaju zleceń. Generalnie jeśli prowadzimy działalność nierejestrowaną X i mamy jakąś umowę zlecenia Y, to nie. Nie sumuje się. Ale jeśli w ramach działalności nierejestrowanej świadczymy usługi i zwieramy umowy zlecenia to te umowy będą się sumować i łącznie nie może przychód przekroczyć 1300 zł.

   1. joannarulkowska says: Odpowiedz

    * Jeśli zawieramy umowy zlecenia w ramach prowadzonej działalności nierejestrowanej, na tym polega nasz biznes, to się sumują.

    1. Dzień dobry, a na ile szczegółowo należy podchodzić do tej zasady? Jeżeli jako lektor języka miałabym umowę zlecenie w szkole językowej, np. Na zajęcia grupowe, a oprócz tego udzielałabym prywatnych korepetycji dla osób indywidualnych to czy obie te aktywności sumują się w działalności nierejestrowanej i nie mogą przekraczać tych magicznych 1400 zł? Z góry dziękuję za odpowiedź:)

     1. Świetne pytanie, też bym chciała wiedzieć.

     2. Dołączam się do pytania, ponieważ byłam w podobnej sytuacji.

     3. joannarulkowska says:

      Myślę, że w takiej sytuacji nie sumują się. Umowa zlecenie ze szkołą językową jest za pewne z tą szkołą rozliczana jako umowa zlecenie w ramach działalności wykonywanej osobiście – nie sumujemy jej z prywatnymi korepetycjami wykonywanymi w ramach działalności nierejestrowanej.

 6. Witam, prowadzę blog i mam z tego pewne przychody na umowy o dzieło i umowy zlecenia (są to współprace z różnymi firmami). Chciałabym zacząć sprzedawać e-book i przynajmniej na próbę zrobić to jeszcze bez zakładania działalności, właśnie na taką działalność nierejestrowaną. Czy wówczas przychody z umów o dzieło i/ lub zlecenia również się sumują w ramach tej działalności nierejestrowanej?

  1. joannarulkowska says: Odpowiedz

   W Pani przypadku raczej nie. Dużo zależy od tego jaki jest zakres tych umów? Czy zawiera Pani te umowy w ramach tej działalności nierejestrowanej? Czy wydanie e-booka jest jakoś połączone z tymi umowami? Aby udzielić rzetelnej odpowiedzi musiałaby Pani podać więcej szczegółów. Zapraszam do kontaktu mailowego kontakt@prawo-mamy.pl

   1. Dziękuję. Napisałam wiadomość e-mail

 7. Dzień dobry,
  czy prowadząc drobne rozliczenia finansowe wspólnoty mieszkaniowej mogę to robić w ramach działalności nierejestrowanej ? Przychód z tego tytułu, na początek, będzie poniżej 50% minimalnej krajowej ale zamierzam to rozwijać i docelowo założyć działalność.
  Jak wygląda umowa współpracy z zarzadcą wspólnoty, jako osoba prowadząca działalność nierejsetrowaną ?

  1. joannarulkowska says: Odpowiedz

   Dzień dobry! Co oznacza „drobne rozliczenia finansowe”? Niestety prowadzenie biura rachunkowe nie może odbywać się na zasadach działalności nierejestrowanej. Należy prowadzić od początku działalność gospodarczą.

   1. Przepraszam ale dlaczego biura rachunkowego nie można prowadzić w ramach działalności nierejestrowanej? Któryś przepis tego zabrania? Jeśli świadczę usługi księgowe (uproszczone kpir) na rzecz różnych klientów bez zawierania umów, to jak to ZUS będzie traktował? Mam sprzeczne informacje w tej sprawie.

    1. Dzień dobry! Zgodnie z interpretacją art. 76a ust. 1 ustawy o rachunkowości możemy wywnioskować, iż usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych jest działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców. Norma zawarta w tym przepisie, nie dopuszcza jednocześnie w tej kwestii żadnych wyjątków. Oznacza to, że działalność gospodarcza polegająca na świadczeniu usług w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, nie może być prowadzona w formie działalności nierejestrowanej. Jeśli chodzi o umowy, to zawsze są one zawierane niezależnie od tego czy podpisuje Pan jakieś dokumenty, umowę zawiera Pan w sposób dorozumiany poprzez wykonanie świadczenia. Nie wiem, jak ZUS to potraktuje ale wydaje się, że zgodnie z brzmieniem przepisów jako prowadzenie działalności gospodarczej i zawieranie umów zlecenia w ramach działalności gospodarczej. Proszę jednak nie traktować tego jako porady prawnej, to jedynie moja interpretacja przepisów i zalecam po prostu kontakt ZUS, z najbliższym oddziałem i wyjaśnienie swojej sytuacji. Pozdrawiam.

     1. Dziękuję za odpowiedź. Jednakże ustawa o rachunkowości reguluje tylko prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełnej księgowości). Mi z kolei chodzi o ewidencje podatkowe (książka przychodów i rozchodów, ewidencje VAT itp) czyli tzw księgowość uproszczoną zwane też księgami podatkowymi którą reguluje ustawa o podatku dochodowym. Pomysł z tym blogiem jest świetny! Dobrze że ktoś wspiera nasze Panie w takiej tematyce 🙂

 8. Witam,
  jestem zatrudniona na pełen etat. W maju podpisałam umowę zlecenie na kwotę nieco wyższą niż połowa najniższej krajowej. W jaki sposób jest traktowana ta kwota? Pytam, ponieważ nie wiem, czy dobrze rozumiem. Jeśli podpisałam umowę – czy ta kwota jest traktowana jako ta właśnie powyżej najniższej krajowej i powinnam założyć działalność gospodarczą. Póki co w ogóle nie myślałam o działalności nierejestrowanej, a tym bardziej gospodarczej. Jak moja sytuacja będzie potraktowana? Czy ta umowa zlecenie jest traktowana, jakbym prowadziła działalność nierejestrowaną i już przekroczyłam tę miesięczną kwotę?
  Proszę o odpowiedź, jak się ma działalność nierejestrowana do umowy zlecenie a działalności gospodarczej. Dziękuję.

  1. Dzień dobry. Zawarcie pojedynczej umowy zlecenie nie oznacza, że prowadzi Pani działalność nierejestrowaną czy gospodarczą. Zawarcie umowy zlecenia zazwyczaj odbywa się w warunkach działalności wykonywanej osobiście. Dopiero w momencie, gdy Pani działania nabierają cech działalności ciągłej, zoorganizowanej, wykonywanej samodzielnie i w celach zarobkowych możemy mówić o biznesie. Jeśli będzie Pani zawierać umowy w dużej ilości związane z tymi samymi usługami, np. udzielanie korepetycji, wykonywanie sesji zdjęciowych to będziemy mogli mówić o działalności gospodarczej (a do kwoty 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę – nierejestrowanej). Pojedyncza umowa nie jest traktowana jako biznes i nie ma tu ograniczeń kwotowych. Pozdrawiam.

  2. Dzień dobry!
   Chcę podpisać umowę-zlecenie na redakcję książki. Czytałam Pani artykuły, dużo się z nich dowiedziałam, ale wciąż mam kilka wątpliwości. Jaką kwotę za usługę należy wpisać w umowę? Netto czy brutto? Zrozumiałam, że ZUS opłaca zleceniodawca (w tym wypadku wydawnictwo), a podatki ja, tak? I podatek albo od razu po otrzymaniu zapłaty albo przy rozliczaniu PIT? Czy jest coś jeszcze, na co szczególnie powinnam zwrócić uwagę?
   Z góry dziękuję za odpowiedź, pozdrawiam.

 9. Jestem grafikiem komputerowym. Współpracuje z kilkoma firmami wykonując plakaty, banery, materiały reklamowe itp. głównie na umowy o dzieło. Czy w ramach działalności nierejestrowanej mogę otworzyć sklep online, gdzie będę sprzedawał szablony graficzne, ikonki, fotoramki? Będą to gotowe rzeczy, lub do niewielkiej personalizacji. Nie będę tam oferował realizacji projektów graficznych na zamówienia. Czy w powyższym przypadku dochody z umów o dzieło i działalności nierejestrowanej będą połączone?

  1. Dzień dobry! Myślę, że może Pan prowadzić sklep online w ramach działalności nierejestrowanej i sprzedawać takie graficzne projekty. Nie mam jednoznacznej odpowiedzi co do umów, bo są różne interpretacje. Po pierwsze, skoro te umowy były zawarte wcześniej to logicznym byłoby uznanie, że nie wchodzą w zakres Pana biznesu (działalności nierejestrowanej) i w związku z tym nie trzeba się przejmować tym by wliczać ich wartość do limitu. Należy rozdzielić te dwie aktywności zarobkowe. Po drugie wykonuje Pan niejako inne czynności. W przypadku umów (współprac) są to zindywidualizowane projekty a tu w sklepie Pana gotowe produkty. Gdyby w sklepie oprócz produktów chciał Pan sprzedawać podobne usługi do tych, które świadczy Pan w ramach wcześniej zawarty umów (wykonywanie, plakatów, banerów) to mogłaby zachodzić zbieżność i US mógłby uznać, że Pana cała aktywność i ta w sklepie i ta w ramach wszystkich współprac wchodzi w zakres działalności wykonywanej w sposób, ciągły, zorganizowany, samodzielny, w celach zarobkowych=działalność gospodarcza (do limitu nierejestrowana).

   Jednak moim zdaniem, wyszła bym z założenia, że współprace to współprace a sklep to sklep, jeśli w ramach tego sklepu mają być tylko gotowe projekty a nie podejmowanie indywidualnych współprac.

   Natomiast jeśli chodzi później o rozliczenie podatkowe, to całość i tak będzie trzeba rozliczyć na PIT-36. Dochody z działalności nierejestrowanej (sklep) i dochody z działalności wykonywanej osobiście (umowy o dzieło/umowy zlecenie).

   Może warto porozmawiać z osobami w US, jak one interpretują Pana indywidualną sytuację. Tu w komentarzu trudno o rzetelną odpowiedź, bo być może są jakieś jeszcze elementy o których Pan nie napisał. W związku z tym, ten komentarz nie może być traktowany jako porada prawna.

   Pozdrawiam!

 10. Witam, a czy mogę prowadzić działalność nierejestrowaną jeśli jestem zatrudniona u innej osoby na umowę o zlecenie ? (np. pracuje na zlecenie w salonie kosmetycznym a chce prowadzić działalność nierejestrowaną jako fotograf. )

  1. joannarulkowska says: Odpowiedz

   Tak, może Pani prowadzić działalność nierejestrowaną i mieć dodatkowo inną umowę zlecenie, Taka umowa nie wlicza się do limitu, Pozdrawiam 🙂

 11. Witam czy jeśli jestem zatrudniona na umowę o pracę w biurze rachunkowym, a chciałabym na działalności niezarejestrowanej prowadzić usługi fotograficzne to powinna być to umowa zlecenie czy o dzieło? jeśli zlecenie to jak od tego i kto ma odprowadzać ZUS? Czy tylko rozliczenie w PIT za kolejny rok?
  Pozdrawiam

  1. joannarulkowska says: Odpowiedz

   Dzień dobry! Przy usługach fotograficznych może pojawić się zarówno umowa o działo jak i umowa zlecenie. Wszystko zależy od tego, jak będzie Pani świadczyć swoje usługi. O tym jaka umowa została zawarta z klientem nie decyduje jej tytuł a okoliczności i skutki jej zawarcia. Bardzo dużo na temat umów i obowiązków związanych ze startem z małym biznesem fotograficznym mówiłam w czasie szkolenia: Działalność nierejestrowana w branży fotograficznej. Znajdzie w nim Pani odpowiedzi na swoje pytania i jeszcze wiele innych cennych informacji. Osoby, które zakupią webinar mają też możliwość zadawania dodatkowych pytań do nagrania (poprzez maila). Link do szkolenia: https://prawo-mamy.pl/produkt/webinar-dzialalnosc-nierejestrowana-w-branzy-fotograficznej/

   Pozdrawiam!

 12. Dzień dobry,
  Świetny artykuł, aczkolwiek brakuje mi doprecyzowania paru kwestii.

  „Przychody z działalności nierejestrowanej należy zaksięgować, jako przychody z innych źródeł (“działalność nierejestrowana”), natomiast umowę zlecenia, jako przychody z działalności wykonywanej osobiście.” – ten fragment pozostawia u mnie wątpliwość, czy „działalność wykonywana osobiście” wlicza się do limitu przychodów działalności nierejestrowanej oraz czy umowa zlecenie zawsze jest „działalnością wykonywaną osobiście”? Np. w artykule „Działalność nierejestrowana a umowa o dzieło.” jest wprost napisane, że „jeśli umowa o dzieło dotyczy tego samego zakresu działania, co prowadzona działalność bez rejestracji, umowę taką należy wliczyć do limitu działalności nierejestrowanej”, czy podobnie jest przy umowie zlecenie?

  Ja np. tworzę strony internetowe i z częścią klientów (tylko spółki z o.o.) podpisuje umowy zlecenie i traktuje to jako „działalność wykonywana osobiście”, z resztą klientów nie podpisuje żadnej umowy, wystawiam jedynie fakturę i to traktuje jako „działalność nierejestrowana”.

  Pytanie, które sobie zadaje, a artykuł na nie nie odpowiada to: Czy przychody od klientów, z którymi podpisuje umowy zlecenie, wliczają się do limitu działalności nierejestrowanej?

  Pozdrawiam

 13. jestem emerytką i zamierzam uruchomić usługi krawieckie w działalności nierejestrowanej . Jak wtedy rozliczać ZUS? czy uslugodawca zgłasza tylko zdrowotne?

Dodaj komentarz