Jakie RODO błędy popełniają osoby prowadzące działalność nierejestrowaną?

#1 RODO błąd: Mała wiedza na temat RODO. #2 RODO błąd: Brak informacji o administratorze danych. #3 RODO błąd: Kopiowanie obowiązku informacyjnego. #4 RODO błąd: Brak dostosowania stopki do wymogów RODO. #5 RODO błąd: Brak wewnętrznych procedur. Podsumowanie.

Czy wiesz jakie są podstawowe RODO obowiązki osób prowadzących działalność nierejestrowaną?

Obowiązek informacyjny. Obowiązek wykonania analizy ryzyka. Obowiązek dbania o bezpieczeństwo. Obowiązek zgłaszania naruszeń. Obowiązki dokumentacyjne. RODO nie narzuca konkretnych rozwiązań, ale to wynika z zasad i obowiązków, za które odpowiada administrator danych osobowych, czyli Ty jako osoba prowadząca działalność nierejestrowaną. Każdy administrator musi posiadać dokumentację wewnętrzną i zewnętrzną. Służy to kilku celom: Realizacja obowiązku rozliczalności. […]

Jeśli prowadzisz działalność nierejestrowaną, to jesteś administratorem danych osobowych!

Definicja administratora danych osobowych w RODO. Dlaczego osoby prowadzące działalność nierejestrowaną są Administratorami danych osobowych? Sprzedaż mailowa a RODO? Sprzedaż przez Facebooka a RODO? Sprzedaż przez Instagram a RODO? Sprzedaż w sklepie internetowym a RODO? Podsumowanie.

Czy wiesz jakie są najważniejsze RODO zasady obowiązujące w działalności nierejestrowanej?

Zasada legalności. Przetwarzanie danych osobowych jest możliwe tylko wtedy, gdy osoba prowadząca działalność nierejestrowaną dokonuje przetwarzania w oparciu o jedną z przesłanek ujętych w RODO. Przesłanki legalności na które najczęściej powołują się osoby prowadzące działalność nierejestrowaną: Zasada rzetelności. Zasada minimalizacji danych. Zasada prawidłowego powierzenia danych. Zasada ograniczenia czasowego. Zasada poufności. Dane muszą być przetwarzane w […]