Działalność nierejestrowana a koszty uzyskania przychodu 2020?

Jest to kwestia niewynikająca wprost z istniejących przepisów, przez co może sprawiać problemy. Niektórzy mają wątpliwości, czy opodatkowaniu podlegać będzie uzyskany przychód, czy też przychód pomniejszony o koszty (dochód). Rozwiewając wątpliwości należy wskazać, że podstawą opodatkowania w przypadku działalności nierejestrowanej będzie dochód. Podstawa opodatkowania a limit uprawniający do wykonywania działalności nierejestrowanej Jednocześnie należy zaznaczyć, że […]