Działalność nierejestrowana a umowa o dzieło.

Działalność nierejestrowana a umowa o dzieło, to temat który budzi wiele wątpliwości. Umowy zawierane w ramach działalności nierejestrowanej (zarówno umowy o dzieło jak i umowy zlecenie) są traktowane przez ZUS na równi z umowami zawieranymi w ramach działalności wykonywanej osobiście, a nie na równi z tymi, które są zawierane w ramach działalności gospodarczej. Rodzi to […]