REGULAMIN OPINII I PUBLIKOWANIA TREŚCI

Regulamin dodawania opinii
w sklepie i publikowania treści w serwisie Prawo Mamy

OSTATNIA AKTUALIZACJA: 17 lutego 2024 roku

§ 1 Postanowienia ogólne dotyczące dodawania opinii w sklepie Prawo Mamy i
publikowania treści w serwisie Prawo Mamy

 • Właścicielka serwisu – Joanna Rułkowska, prowadząca działalność gospodarczą pod adresem: ul. Rumiankowa 19/9, 15-665 Białystok, NIP: 5423388994, adres kontaktowy: kontakt@prawo-mamy.pl
 • Użytkownik – Klient Sklepu Internetowego lub osoba niebędąca Klientem, ale odwiedzająca serwis i mogąca zapoznać się z Treściami w obrębie serwisu lub osoba, która umieściła w serwisie Treść.
 • Punkt kontaktowy, czyli sposób umożliwiający Właścicielce serwisu bezpośrednią interaktywną komunikację drogą mailową z użytkownikami serwisu oraz z organami państw członkowskich, Komisją i Radą Usług Cyfrowych.
 • Treść –  dane i informacje wytworzone i dostarczane w postaci cyfrowej w szczególności informacje w formie tekstu, zdjęcia, grafiki lub innego materiału, treści umieszczone w komentarzach lub opiniach dostępnych na stronie serwisu.
 • Usługa hostingu – usługa polegająca na przechowywaniu informacji przekazanych przez Użytkownika serwisu oraz na jego żądanie w rozumieniu przepisów DSA.
 • Usługodawca – dostawca usługi hosting, czyli właścicielka serwisu.
 • Moderacja – działania niezautomatyzowane, podejmowane przez Usługodawcę, w szczególności w celu wykrywania, identyfikowania i zwalczania nielegalnych treści lub niezgodnych z warunkami korzystania z serwisu. Moderacja polega na sprawdzaniu treści, zmienianiu ich treści, usuwaniu nielegalnych treści lub konta użytkownika.
 • Opinią w rozumieniu niniejszego regulaminu są wszystkie subiektywne wypowiedzi lub ich fragmenty publikowane przez sprzedawcę Joannę Rułkowską w sklepie Prawo Mamy, mailowo pod adresem: kontakt@prawo-mamy.pl oraz mediach społecznościowych (Instagram, Facebook) prowadzonych przez sprzedawcę Joannę Rułkowską pod nickiem: @prawomamy.
 • Opinię na temat produktów będących w ofercie sklepu Prawo Mamy może dodać każdy użytkownik serwisu, tj. również użytkownik, który nie dokonał zakupu produktu w sklepie Prawo Mamy.
 • Produktem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest każdy towar lub usługa, w tym usługi cyfrowe, treści cyfrowe, prawa i obowiązki wynikające ze stosunków cywilnoprawnych; towar w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (dalej: produkt).
 • Użytkownik przesyłając za pośrednictwem sklepu Prawo Mamy opinię o produkcie/ach akceptuje i wyraża zgodę na przestrzeganie zasad niniejszego regulaminu.
 • Opinią użytkownika jest fragment informacji (wypowiedź) umieszczony przez niego w sklepie Prawo Mamy, ściśle powiązany z jego subiektywnym spojrzeniem na przedmiot wypowiedzi (dalej: opinia).
 • Sprzedawca Joanna Rułkowska dołoży starań, aby korzystanie z możliwości dodawania opinii w sklepie Prawo Mamy było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające dodawanie opinii w sklepie Prawo Mamy, to przeglądarka internetowa w wersji wspieranej przez producenta z włączoną obsługą języka JavaScript oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 512 kbit/s. Strona
  Internetowa Serwisu jest responsywna i dynamicznie dopasowuje się do każdej rozdzielczości ekranu.
 • W celu dodawania opinii w sklepie Prawo Mamy konieczne jest posiadanie przez użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.
 • Opinie pochodzą w szczególności od klientów, którzy dokonali zakupu produktu,  osób, które otrzymały produkt nieodpłatnie oraz osób, które korzystały z produktu w ramach współpracy (m.in. na podstawie umowy cywilnoprawnej, w tym barteru).
 • Rezygnacja z usługi zamieszczania opinii możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez użytkownika w sklepie Prawo Mamy.

§ 2 Zasady publikowania opinii

 1. Aby opinia mogła być opublikowana w sklepie Prawo Mamy powinna być napisana w języku polskim z zachowaniem obowiązujących zasad poprawnej polszczyzny.
 2. W celu opublikowania opinii użytkownik powinien podać następujące dane, tj.:
  1. ocenę w skali od 1 do 5 gwiazdek dla
   kluczowych cech produktu,
  2. oznaczenie użytkownika (imię lub nick),
  3. adres e-mail (niewidoczny dla innych
   Użytkowników serwisu),
  4. treść opinii

a następnie oświadczyć, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego treść poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku potwierdzający dodanie opinii. Powyższe dane mogą zostać wykorzystane w celu weryfikacji prawdziwości wypowiedzi.

 • Opinia nadesłana przez użytkownika zostanie opublikowana po weryfikacji przez Joannę Rułkowską pod kątem zgodności jej treści z zasadami przewidzianymi w Regulaminie.  Sprzedawca Joanna Rułkowska jest uprawniona do decydowania o umieszczaniu w sklepie Prawo Mamy lub odrzucaniu nadesłanej opinii. Decyzja o umieszczaniu w sklepie Prawo Mamy lub odrzucaniu nadesłanej opinii następuje w terminie do 14 dni roboczych liczonych od momentu przesłania opinii przez użytkownika. O odrzuceniu opinii użytkownik jest informowany w wiadomości wysłanej na
  adres e-mail podany w formularzu dodawania opinii, wraz z podaniem przyczyny odrzucenia opinii. Użytkownik ma możliwość ponownego umieszczenia opinii spełniającej warunki niniejszego regulaminu.
 • Użytkownik oświadcza, że jego wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób trzecich. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wypowiedzi umieszczone przez niego w sklepie Prawo Mamy.
 • Sprzedawca Joanna Rułkowska zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji Opinii, w przypadku gdy:
  • jest sprzeczna z prawem lub dobrymi
   obyczajami, w szczególności wzywa do nienawiści rasowej, wyznaniowej,
   etnicznej itp. oraz zawiera treści faszystowskie, pornograficzne oraz
   powszechnie uznane za wulgarne, propaguje przemoc lub obraża uczucia
   religijne,
  • narusza jakiekolwiek prawa osób trzecich, w
   tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną
   praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające
   związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności,
  • zawiera dane osobowe, teleadresowe adresy
   e-mail lub inne dane umożliwiające bezpośredni kontakt,
  • zawiera odnośniki do innych stron
   internetowych, podmiotów innych niż serwis Prawo Mamy, w szczególności
   konkurencyjnych serwisów internetowych czy sklepów internetowych,
  • zawiera treści reklamowe lub inne treści o
   charakterze komercyjnym,
  • nie dotyczy w całości lub części
   opiniowanego produktu,
  • zawiera treści o charakterze spamu,
  • jest zamieszczana przez automaty, tzw.
   boty,
  • jest Opinią spełniającą kryteria wskazane w
   § 5 ust. 3 Regulaminu.
 • Sprzedawca Joanna Rułkowska umożliwia dostęp do wystawionych opinii o produktach.
 • Treści Opinii Użytkowników mogą być też udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom ścigania lub wymiaru sprawiedliwości.
 • W sklepie Prawo Mamy oraz w mediach społecznościowych prowadzonych przez Joannę Rułkowską publikowane są wszystkie opinie spełniające warunki niniejszego regulaminu – zarówno pozytywne jak i negatywne.
 • Ocena Użytkowników dla produktu to średnia wyliczona na podstawie indywidualnych ocen Użytkowników przyznawanych za kluczowe cechy produktu zgodnie z § 2 ust. 3 lit. a Regulaminu. Oceny poszczególnych cech mają jednakową wagę przy wyliczaniu średniej. Średnia nie uwzględnia Opinii, co do których odmówiono publikacji na podstawie kryteriów wskazanych w § 2 niniejszego regulaminu.
 • Możliwość pozostawienia opinii ogranicza się do umieszczenia tekstu, tj. użytkownik nie może dodawać m.in. plików graficznych czy multimedialnych.
 •  Sprzedawca Joanna Rułkowska zapewnia poprzez wdrożenie odpowiedniego systemu weryfikacji opinii, że opinie publikowane w sklepie Prawo Mamy oraz w mediach społecznościowych prowadzonych przez Joannę Rułkowską pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go nabyli od sprzedawcy Joanny Rułkowskiej.
 • Opinie publikowane  w sklepie Prawo Mamy oraz mediach społecznościowych Joanny Rułkowskiej  nie są sponsorowane i są niezależne od stosunku umownego istniejącego pomiędzy konsumentem a sprzedawcą Joanną Rułkowską.


§ 3 System weryfikacji opinii

Krok #1: Opinie dodawane przez użytkowników za pośrednictwem ogólnodostępnego formularza dodawania opinii widocznego przy poszczególnych produktach sprzedawanych w sklepie  Prawo Mamy weryfikuje się pod kątem tego czy opinia pochodzi od Użytkownika, który używał produktu lub go nabył poza sklepem Prawo Mamy.

Krok #2: Sprzedawca Joanna Rułkowska weryfikuje czy dane  podane podczas dodawania opinii (m.in. imię, nazwisko, adres e-mail) są zgodne z danymi (tj. imię, nazwisko, adres e-mail) użytym do zakupu w sklepie Prawo Mamy opiniowanego produktu (tj. czy dane te zostały użyte w procesie składania zamówienia).

Krok #3: Sprzedawca Joanna Rułkowska weryfikuje czy opinia jest zgodna z niniejszym regulaminem.

Krok #4: Sprzedawca Joanna Rułkowska samodzielnie publikuje sprawdzone (zweryfikowane) opinie w
prowadzonym sklepie internetowym poprzez zatwierdzenie opinii w systemie.

Krok #5: Jeżeli sprzedawca Joanna Rułkowska będzie posiadała wątpliwości co do wystawionej
opinii zwraca się do konsumenta, który przesłał opinię do publikacji o
udzielenie informacji potwierdzającej, że jest konsumentem, który rzeczywiście
używał tego Produktu lub go kupił.

Weryfikacja
opinii umieszczonych na Instagramie:

Krok #1: Użytkownicy serwisu Instagram mogą samodzielnie opublikować opinię o produktach sklepu
Prawo Mamy pod postami reklamującymi produkty lub w wiadomościach prywatnych.

Krok #2: Wszystkie opinie publikowane na Instagramie są weryfikowane pod kątem zgodności z
niniejszym regulaminem. Weryfikacja następuje poprzez zestawienie danych osoby
wystawiających opinię z danymi dotyczącymi zamówienia dokonanego w sklepie
Prawo Mamy.

Krok #3: Jeżeli sprzedawca Joanna Rułkowska nie ustali, że konsument, który wydał opinię używał
danego produktu lub go nabył od sprzedawcy Joanny Rułkowskiej podejmuje
wszelkie możliwe działania w celu usunięcia opinii. Jeżeli nie da się usunąć
opinii za pomocą dostępnych w serwisie funkcjonalności sprzedawca Joanna
Rułkowska dodaje komentarz pod opinią wskazując, że wydana opinia nie została
wydana przez konsumenta, który używał danego produktu lub go nabył od
sprzedawcy Joanny Rułkowskiej.

Krok #4 Sprzedawca Joanna Rułkowska samodzielnie publikuje opinie, które otrzymuje od konsumentów
na Instagramie poprzez publikację na Instagram stories samodzielnie stworzonych
grafik na podstawie otrzymanych opinii w wiadomościach prywatnych.

Weryfikacja opinii umieszczonych na Facebooku:

Krok 1: Sprzedawca Joanna Rułkowska zezwala na wydawanie opinii na Facebooku na fanpage Prawo Mamy zgodnie z dostępną tam funkcjonalnością, z zastrzeżeniem że właściciel Facebooka nie weryfikuje, czy użytkownicy kupili produkt lub skorzystali z niego, który recenzują lub polecają na Facebooku.

Krok #2: Użytkownicy samodzielnie publikują opinie na fanpage Prawo Mamy.

Krok #3: Wszystkie opinie publikowane na fanpage Prawo Mamy są weryfikowane pod kątem zgodności z niniejszym regulaminem niezwłocznie po ich publikacji.

Krok #4: Jeżeli sprzedawca Joanna Rułkowska nie ustali, że konsument, który wydał opinię używał
danego produktu lub go nabył od sprzedawcy Joanny Rułkowskiej podejmuje
wszelkie możliwe działania w celu usunięcia opinii, w tym kontaktuje się z
właścicielem Facebooka z prośbą o usunięcie opinii za pomocą dostępnej w
serwisie funkcjonalności Zgłoś post. Sprzedawca Joanna Rułkowska
dodaje także komentarz pod opinią wskazując, że wydana opinia nie została
wydana przez konsumenta, który używał danego produktu lub go nabył od
sprzedawcy Joanny Rułkowskiej.


§ 4 Prawa autorskie dotyczące opublikowanych opinii

 1. Użytkownik publikujący opinię udziela sprzedawcy Joannie Rułkowskiej nieograniczonej w czasie licencji na nieodpłatne korzystanie oraz rozpowszechnianie i publikowanie, kopiowanie i modyfikowanie oraz dystrybucję przez sprzedawcę Joannę Rułkowską  wszelkich zamieszczonych przez niego w sklepie Prawo Mamy oraz w mediach społecznościowych prowadzonych przez Joannę Rułkowską.
 2. W ramach udzielonej licencji sprzedawcy Joannie Rułkowskiej otrzymuje prawo do:
  1. rozpowszechniania opinii przez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet), publiczne wyświetlenie i
   republikację,
  2. utrwalanie i zwielokrotnianie opinii – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Opinii, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
 3. W ramach udzielonej licencji autor wyraża
  zgodę na wykorzystywanie opinii w dowolnych częściach, udzielanie
  sublicencji osobom trzecim na wykorzystywanie utworu lub jego części,
  wykorzystywanie utworu lub dowolnej jego części w celu promocji i reklamy
  produktów i sklepu Prawo Mamy. Jednocześnie autor udzielając licencji,
  zapewnia sprzedawcę Joannę Rułkowską, że opinia jest autorska oraz jest
  wynikiem własnej intelektualnej pracy Użytkownika, nie narusza praw
  autorskich osób trzecich. W przypadku nieprawdziwości powyższych
  oświadczeń Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za
  naruszenie ich praw.


§ 5 Odpowiedzialność użytkownika w zakresie zamieszczanych przez niego opinii

 1. Zamieszczając treści oraz udostępniając je
  Użytkownik dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści.
 2. Użytkownik oświadcza, że:
  1. jego opinia nie narusza zasad opisanych w
   regulaminie;
  2. jest uprawniony do korzystania z autorskich
   praw majątkowych do utworów i/lub praw pokrewnych do przedmiotów praw
   pokrewnych, które składają się na treści;
  3. wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych
   treści przez innych użytkowników oraz sprzedawcę Joannę Rułkowską jak
   również upoważnia sprzedawcę Joannę Rułkowską do ich wykorzystania
   nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu;
  4. wyraża zgodę na dokonywanie opracowań
   utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Zabronione jest udostępnianie za pośrednictwem usługi treści sprzecznych z prawem, w tym zwłaszcza takich, które mogłyby:
  1. zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
  2. naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną
   praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające
   związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
  3. posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić
   groźbę skierowaną do innych osób, zawierać słownictwo naruszające dobre
   obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie
   uznawanych za obraźliwe) czy też prezentować inne osoby w niekorzystnym świetle;
  4. pozostawać w sprzeczności z interesem
   sprzedawcy Joanny Rułkowskiej, tj. stanowić treści o charakterze
   reklamowym innego przedsiębiorcy lub produktu; treści nie związanych z
   działalnością sprzedawcy Joanny Rułkowskiej; treści nieprawdziwych lub
   wprowadzających w błąd;
  5. naruszać w inny sposób postanowienia
   regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy
   społeczne lub obyczajowe.

§ 6 Procedura publikowania Treści w serwisie

W Serwisie należy podejmować działania zgodne z prawem i publikować tylko legalne treści

Użytkownik ma obowiązek korzystania z Serwisu zgodnie z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami, z uwzględnieniem dóbr osobistych i praw własności intelektualnej, w szczególności przysługujących właścicielce serwisu lub osobom trzecim praw autorskich

·        
Podczas korzystania ze Serwisu zakazane jest
dostarczanie lub przekazywanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności
poprzez rozsyłanie treści zabronionych przepisami prawa, w tym w ramach
formularzy dostępnych w Serwisie lub naruszające w jakikolwiek sposób prawa
własności intelektualnej.

·        
Zabronione jest składanie Zamówienia anonimowo, pod pseudonimem lub używając niepoprawnych danych osobowych.

·        
Zakazane jest również publikowanie treści, które:

 •       służą prowadzeniu działań zakazanych przez prawo,
  np. próbom oszustwa i wyłudzania środków finansowych od innych Użytkowników

•                   
nawołują do przemocy wobec jakichkolwiek istot
żywych, w tym zwierząt, lub pochwalają taką przemoc

•                   
propagują jakikolwiek faszystowski lub inny
totalitarny ustrój państwa,

•                   
nawołują do nienawiści na tle różnic płciowych,
seksualnych, narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze
względu na bezwyznaniowość, lub pochwalają taką nienawiść

•                   
zawierają treści o charakterze szowinistycznym i
mizoginistycznym, jak również noszące znamiona dyskryminacji płciowej

•                   
zniesławiają lub znieważają jakąkolwiek osobę
trzecią;

•                   
naruszają dobra osobiste jakiejkolwiek osoby
trzeciej;

•                   
zawierają wulgaryzmy lub inne treści o charakterze
obraźliwym;

•                   
nawołują do zachowań niebezpiecznych lub
pochwalają takie zachowania;

•                   
obrażają uczucia religijne;

•                   
mogą wywoływać dyskomfort innych Użytkowników, w
szczególności poprzez brak empatii lub szacunku innych Użytkowników

•                   
naruszają obowiązujący porządek prawny lub dobry
obyczaje w inny sposób.

•                   
zawierają linki do innych stron internetowych

•                   
służą prowadzeniu niedozwolonych działań
reklamowych, promocyjnych, marketingowych, w tym działalności konkurencyjnej,
spamowaniu

§ 7 Procedura moderacji nielegalnych Treści i Treści naruszających zasady regulaminu

Właścicielka serwisu nie ponosi odpowiedzialności za nielegalne treści publikowane w Serwisie, ponieważ podejmuje bezzwłocznie odpowiednie działania w celu usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do Treści nielegalnych, gdy uzyska taką wiedzę lub wiadomość.

Właścicielka serwisu może dokonać moderacji Treści umieszczanych przez Użytkowników z należytą starannością, obiektywnie i proporcjonalnie oraz z należytym uwzględnieniem praw i prawnie uzasadnionych interesów wszystkich zaangażowanych stron.

·        
O moderacji Treści Właścicielka serwisu informuje
Użytkownika, który daną treść umieścił, o ile dysponuje danymi umożliwiającymi
skontaktowanie się z danym Użytkownikiem wraz z podaniem uzasadnienia.

 
W uzasadnieniu o podjęciu moderacji Treści Właścicielka serwisu wskazuje konkretne podstawy do zastosowania użytej
sankcji.

Właścicielka serwisu może wezwać Użytkownika do samodzielnego zmoderowania umieszczonych w serwisie Treści.

§ 8 Procedura zgłaszania nielegalnych opinii i treści

Użytkownik, który uważa opublikowaną w Serwisie
treść za nielegalną lub naruszającą warunki Regulaminu, może przesłać do
Właścicielki serwisu (…) zgłoszenie dotyczące tej treści.

·        
Właścicielka serwisu wyznaczyła interaktywny punkt
kontaktowy dla zgłoszeń związanych z serwisem i zgłaszania nielegalnych
treści.  Jest on dostępny pod adresem
e-mail: kontakt@prawo-mamy. Punkt ten jest przeznaczony do bezpośredniej
komunikacji z użytkownikami serwisu oraz właściwymi organami nadzorczymi, czyli
komunikacji z organami państw członkowskich, Komisją, Radą Usług Cyfrowych.
Komunikacja może być prowadzona w języku polskim.

·        
O otrzymaniu korespondencji w ramach Punktu
kontaktowego Właścicielka serwisu poinformuje nadawcę korespondencji
niezwłocznie nie później niż w ciągu 7 dni.

·        
Zgłoszenie powinno zawierać informację jakiej
treści dotyczy zgłoszenie (komentarz, opinia, inne treści) oraz  przyczyny uznania lub uzasadnionego
podejrzenia uznania tej Treści za nielegalną lub niezgodną z warunkami
korzystania z serwisu

·        
W zgłoszeniu należy podać  dane kontaktowe Użytkownika, minimum adres
mailowy do kontaktu.

·        
Właścicielka serwisu przesyła potwierdzenie
otrzymania zgłoszenia a następnie rozpatruje zgłoszenie oraz podejmuje decyzję
co do treści, której dotyczy zgłoszenie bez zbędnej zwłoki (w terminu do 7
dni).

·        
Właścicielka serwisu podejmuje decyzję w sposób
niearbitralny, obiektywny i z zachowaniem należytej staranności, a przed
wydaniem decyzji może zwrócić się do Użytkownika, który umieścił Treści objęte
zgłoszeniem, o udzielenie dodatkowych wyjaśnień.

§ 9 Procedura nakładania sankcji za umieszczanie
nielegalnych opinii i treści

·        
Właścicielka serwisu ma prawo podjąć decyzję
dotyczącą nałożenia sankcji na treści umieszczonych przez Użytkownika, w tym:
ograniczyć widoczność Treści, usunąć treść lub uniemożliwić do niej dostęp.

·        
Właścicielka serwisu ma też prawo zastosować
modyfikacje do opublikowanej treści, a także prawo zawiesić lub zakończyć
świadczenie usługi w całości lub w części dla Użytkownika, który opublikował
nielegalne Treści lub dopuścił się naruszenia zasad Regulaminu.

§ 10 Procedura odwoławcza od zgłoszenia nielegalnych
Treści i opinii lub treści niezgodnych z warunkami korzystania z serwisu

·        
Od decyzji Właścicielki serwisu wydanej w sprawie
zgłoszenia dotyczącego nielegalnych lub niezgodnych z regulaminem Treści
przysługuje odwołanie.

·        
Odwołanie powinno zawierać w szczególności:
precyzyjne wskazania, dlaczego wydana decyzja jest nieprawidłowa, szczegółowe
uzasadnienie stanowiska oraz wskazanie negatywnych skutków wydania decyzji dla
osoby zgłaszającej lub osoby trzeciej.

·        
Użytkownik może odwołać się od decyzji
Właścicielki serwisu w terminie 14 dni od otrzymania uzasadnienia jej
usunięcia.

·        
Odwołanie można złożyć w interaktywnej formie za
pośrednictwem punktu kontaktowego.

·        
Właścicielka serwisu rozpatruje odwołania w
terminie 7 dni od jego otrzymania i poinformuje osobę zgłaszającą oraz inne
osoby zainteresowane wynikiem sprawy.

·        
Decyzja wydana w sprawie po rozpatrzeniu odwołania
ma charakter ostateczny, co oznacza że nie przysługuje od niej kolejne
odwołanie.

§ 11 Procedura informowania odpowiednich organów o
nielegalnych treściach

W przypadku, gdy Właścicielka serwisu poweźmie jakiekolwiek
informacje, dające podstawę do podejrzenia, że popełniono, popełnia się lub
może dojść do popełnienia przestępstwa zagrażającego życiu lub bezpieczeństwu
osoby lub osób, natychmiast informuje o swoim podejrzeniu właściwe organy
ścigania lub organy sądowe.

§
12 Reklamacje

 1. Użytkownik może zgłosić sprzedawcy Joannie
  Rułkowskiej reklamację w związku z korzystaniem z usługi dodawania opinii
  w sklepie Prawo Mamy. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej
  i przesłana na adres: kontakt@prawo-mamy.pl lub
  pisemnie na adres: Joanna Rułkowska, ul. Rumiankowa 19/9, 15-665
  Białystok.
 2. W zgłoszeniu reklamacyjnym użytkownik winien
  zawrzeć opis zaistniałego problemu.
 3. Sprzedawca Joanna Rułkowska niezwłocznie,
  lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela
  Użytkownikowi odpowiedzi.
 4. Użytkownik będący konsumentem może
  skorzystać z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 5. Zasady dostępu do procedur pozasądowych
  sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w
  siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do
  pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy
  praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których
  lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i
  Konsumentów pod adresem https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 6. Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna
  jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy
  konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).


§ 13 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca Joanna Rułkowska zastrzega sobie
  prawo do kontaktu z użytkownikiem zamieszczającym opinię pod pozostawionym
  adresem e-mail.
  1. Zarówno użytkownik, jak i sprzedawca Joanna
   Rułkowska mogą rozwiązać umowę o świadczenie usługi dodawania opinii w
   sklepie Prawo Mamy w każdym czasie i bez podania przyczyn, z
   zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed
   rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej. Użytkownik, który
   skorzystał z usługi dodawania opinii w sklepie Prawo Mamy rozwiązuje
   umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do
   sprzedawcy Joanny Rułkowskiej stosownego oświadczenia woli przy użyciu
   dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się
   sprzedawcy Joannie Rułkowskiej z oświadczeniem woli Użytkownika. Sprzedawca
   Joanna Rułkowska wypowiada umowę o świadczenie usługi dodawania opinii w
   sklepie Prawo Mamy poprzez wysłanie do użytkownika stosownego
   oświadczenia na adres poczty elektronicznej podany przez użytkownika
   podczas dodawania opinii w sklepie Prawo Mamy. Wypowiedzenie umowy może
   mieć miejsce w przypadku stwierdzenia przez sprzedawcę Joannę Rułkowską,
   że opinia narusza postanowienia § 2 niniejszego regulaminu lub w sytuacji
   gdy otrzyma powiadomienie, o którym mowa w § 6 niniejszego regulaminu. Niniejszy
   regulamin obejmuje całość uregulowań dotyczących usługi dodawania Opinii
   i stanowi uzupełnienie treści zawartych w Regulaminie sklepu Prawo Mamy.

  2. Zasady zmieniania zapisów w
   regulaminie strony:

1.      Prawo do zmian: Właścicielka
serwisu ma prawo wprowadzać zmiany w regulaminie z ważnych przyczyn, takich jak
zmiany warunków umowy, obowiązujących przepisów prawa, wprowadzenie nowych
treści lub usług cyfrowych oraz zmiany technologiczne.

2.      Powiadomienie
klientów sklepu internetowego
i użytkowników serwisu: Klienci
i użytkownicy zostaną powiadomieni o każdej zmianie regulaminu drogą
elektroniczną na adres e-mail przypisany do ich konta oraz poprzez publikacje
nowego regulaminu na stronie internetowej (…)

3.      Stosowanie
starego regulaminu do istniejących umów: Umowy
zawarte przed
zmianą regulaminu podlegają zapisom obowiązującym w dniu ich zawarcia. Zmiany
regulaminu stają się skuteczne po upływie 10 dni od daty opublikowania.

4.      Rozstrzyganie
sporów
: Regulamin podlega prawu polskiemu. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą
a klientami niebędącymi konsumentami będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla
siedziby lub miejsca zamieszkania Usługodawc.

Niniejszy regulamin (dalej: regulamin) określa zasady świadczenia usługi elektronicznej,
tj. zamieszczania opinii użytkowników na temat produktów będących w ofercie sklepu internetowego www.prawo-mamy.pl/sklep (dalej: sklep Prawo Mamy) oraz treści na stronie internetowej Prawo Mamy (dalej: serwis), prowadzonego przez Joannę Rułkowską, (dalej: sprzedawca Joanna Rułkowska). Sklep prowadzony jest pod adresem: u. Rumiankowa 19/9, 15-665 Białystok.