REGULAMIN OPINII

Regulamin dodawania opinii
w sklepie Prawo Mamy

OSTATNIA AKTUALIZACJA: 01 września 2023 roku

Niniejszy regulamin (dalej: regulamin) określa zasady świadczenia usługi elektronicznej,
tj. zamieszczania opinii użytkowników na temat produktów będących w ofercie sklepu internetowego www.prawo-mamy.pl/sklep (dalej: sklep Prawo Mamy), prowadzonego przez Joannę Rułkowską, (dalej: sprzedawca Joanna Rułkowska). Sklep prowadzony jest pod adresem: u. Rumiankowa 19/9, 15-665 Białystok.

§ 1 Postanowienia ogólne

 • Opinią w rozumieniu niniejszego regulaminu są wszystkie subiektywne wypowiedzi lub ich fragmenty publikowane przez sprzedawcę Joannę Rułkowską w sklepie Prawo Mamy, mailowo pod adresem: kontakt@prawo-mamy.pl oraz mediach społecznościowych (Instagram, Facebook) prowadzonych przez sprzedawcę Joannę Rułkowską pod nickiem: @prawomamy.
 • Opinię na temat produktów będących w ofercie sklepu Prawo Mamy może dodać każdy użytkownik serwisu, tj. również użytkownik, który nie dokonał zakupu produktu w sklepie Prawo Mamy.
 • Produktem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest każdy towar lub usługa, w tym usługi cyfrowe, treści cyfrowe, prawa i obowiązki wynikające ze stosunków cywilnoprawnych; towar w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (dalej: produkt).
 • Użytkownik przesyłając za pośrednictwem sklepu Prawo Mamy opinię o produkcie/ach akceptuje i wyraża zgodę na przestrzeganie zasad niniejszego regulaminu.
 • Opinią użytkownika jest fragment informacji (wypowiedź) umieszczony przez niego w sklepie Prawo Mamy, ściśle powiązany z jego subiektywnym spojrzeniem na przedmiot wypowiedzi (dalej: opinia).
 • Sprzedawca Joanna Rułkowska dołoży starań, aby korzystanie z możliwości dodawania opinii w sklepie Prawo Mamy było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające dodawanie opinii w sklepie Prawo Mamy, to przeglądarka internetowa w wersji wspieranej przez producenta z włączoną obsługą języka JavaScript oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 512 kbit/s. Strona Internetowa Serwisu jest responsywna i dynamicznie dopasowuje się do każdej rozdzielczości ekranu.
 • W celu dodawania opinii w sklepie Prawo Mamy konieczne jest posiadanie przez użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.
 • Opinie pochodzą w szczególności od klientów, którzy dokonali zakupu produktu,  osób, które otrzymały produkt nieodpłatnie oraz osób, które korzystały z produktu w ramach współpracy (m.in. na podstawie umowy cywilnoprawnej, w tym barteru).
 • Rezygnacja z usługi zamieszczania opinii możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez użytkownika w sklepie Prawo Mamy.

§ 2 Zasady publikowania opinii

 1. Aby opinia mogła być opublikowana w sklepie Prawo Mamy powinna być napisana w języku polskim z zachowaniem obowiązujących zasad poprawnej polszczyzny.
 2. W celu opublikowania opinii użytkownik powinien podać następujące dane, tj.:
  1. ocenę w skali od 1 do 5 gwiazdek dla kluczowych cech produktu,
  1. oznaczenie użytkownika (imię lub nick),
  1. adres e-mail (niewidoczny dla innych Użytkowników serwisu),
  1. treść opinii

a następnie oświadczyć, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego treść poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku potwierdzający dodanie opinii. Powyższe dane mogą zostać wykorzystane w celu weryfikacji prawdziwości wypowiedzi.

 • Opinia nadesłana przez użytkownika zostanie opublikowana po weryfikacji przez Joannę Rułkowską pod kątem zgodności jej treści z zasadami przewidzianymi w Regulaminie.  Sprzedawca Joanna Rułkowska jest uprawniona do decydowania o umieszczaniu w sklepie Prawo Mamy lub odrzucaniu nadesłanej opinii. Decyzja o umieszczaniu w sklepie Prawo Mamy lub odrzucaniu nadesłanej opinii następuje w terminie do 14 dni roboczych liczonych od momentu przesłania opinii przez użytkownika. O odrzuceniu opinii użytkownik jest informowany w wiadomości wysłanej na adres e-mail podany w formularzu dodawania opinii, wraz z podaniem przyczyny odrzucenia opinii. Użytkownik ma możliwość ponownego umieszczenia opinii spełniającej warunki niniejszego regulaminu.
 • Użytkownik oświadcza, że jego wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób trzecich. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wypowiedzi umieszczone przez niego w sklepie Prawo Mamy.
 • Sprzedawca Joanna Rułkowska zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji Opinii, w przypadku gdy:
  • jest sprzeczna z prawem lub dobrymi obyczajami, w szczególności wzywa do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. oraz zawiera treści faszystowskie, pornograficzne oraz powszechnie uznane za wulgarne, propaguje przemoc lub obraża uczucia religijne,
  • narusza jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności,
  • zawiera dane osobowe, teleadresowe adresy e-mail lub inne dane umożliwiające bezpośredni kontakt,
  • zawiera odnośniki do innych stron internetowych, podmiotów innych niż serwis Prawo Mamy, w szczególności konkurencyjnych serwisów internetowych czy sklepów internetowych,
  • zawiera treści reklamowe lub inne treści o charakterze komercyjnym,
  • nie dotyczy w całości lub części opiniowanego produktu,
  • zawiera treści o charakterze spamu,
  • jest zamieszczana przez automaty, tzw. boty,
  • jest Opinią spełniającą kryteria wskazane w § 5 ust. 3 Regulaminu.
 • Sprzedawca Joanna Rułkowska umożliwia dostęp do wystawionych opinii o produktach.
 • Treści Opinii Użytkowników mogą być też udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom ścigania lub wymiaru sprawiedliwości.
 • W sklepie Prawo Mamy oraz w mediach społecznościowych prowadzonych przez Joannę Rułkowską publikowane są wszystkie opinie spełniające warunki niniejszego regulaminu – zarówno pozytywne jak i negatywne.
 • Ocena Użytkowników dla produktu to średnia wyliczona na podstawie indywidualnych ocen Użytkowników przyznawanych za kluczowe cechy produktu zgodnie z § 2 ust. 3 lit. a Regulaminu. Oceny poszczególnych cech mają jednakową wagę przy wyliczaniu średniej. Średnia nie uwzględnia Opinii, co do których odmówiono publikacji na podstawie kryteriów wskazanych w § 2 niniejszego regulaminu.
 • Możliwość pozostawienia opinii ogranicza się do umieszczenia tekstu, tj. użytkownik nie może dodawać m.in. plików graficznych czy multimedialnych.
 •  Sprzedawca Joanna Rułkowska zapewnia poprzez wdrożenie odpowiedniego systemu weryfikacji opinii, że opinie publikowane w sklepie Prawo Mamy oraz w mediach społecznościowych prowadzonych przez Joannę Rułkowską pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go nabyli od sprzedawcy Joanny Rułkowskiej.
 • Opinie publikowane  w sklepie Prawo Mamy oraz mediach społecznościowych Joanny Rułkowskiej  nie są sponsorowane i są niezależne od stosunku umownego istniejącego pomiędzy konsumentem a sprzedawcą Joanną Rułkowską.


§ 3 System weryfikacji opinii

Krok #1: Opinie dodawane przez użytkowników za pośrednictwem ogólnodostępnego formularza dodawania opinii widocznego przy poszczególnych produktach sprzedawanych w sklepie  Prawo Mamy weryfikuje się pod kątem tego czy opinia pochodzi od Użytkownika, który używał produktu lub go nabył poza sklepem Prawo Mamy.

Krok #2: Sprzedawca Joanna Rułkowska weryfikuje czy dane  podane podczas dodawania opinii (m.in. imię, nazwisko, adres e-mail) są zgodne z danymi (tj. imię, nazwisko, adres e-mail) użytym do zakupu w sklepie Prawo Mamy opiniowanego produktu (tj. czy dane te zostały użyte w procesie składania zamówienia).

Krok #3: Sprzedawca Joanna Rułkowska weryfikuje czy opinia jest zgodna z niniejszym regulaminem.

Krok #4: Sprzedawca Joanna Rułkowska samodzielnie publikuje sprawdzone (zweryfikowane) opinie w prowadzonym sklepie internetowym poprzez zatwierdzenie opinii w systemie.

Krok #5: Jeżeli sprzedawca Joanna Rułkowska będzie posiadała wątpliwości co do wystawionej opinii zwraca się do konsumenta, który przesłał opinię do publikacji o udzielenie informacji potwierdzającej, że jest konsumentem, który rzeczywiście używał tego Produktu lub go kupił.

Weryfikacja opinii umieszczonych na Instagramie:

Krok #1: Użytkownicy serwisu Instagram mogą samodzielnie opublikować opinię o produktach sklepu Prawo Mamy pod postami reklamującymi produkty lub w wiadomościach prywatnych.

Krok #2: Wszystkie opinie publikowane na Instagramie są weryfikowane pod kątem zgodności z niniejszym regulaminem. Weryfikacja następuje poprzez zestawienie danych osoby wystawiających opinię z danymi dotyczącymi zamówienia dokonanego w sklepie Prawo Mamy.

Krok #3: Jeżeli sprzedawca Joanna Rułkowska nie ustali, że konsument, który wydał opinię używał danego produktu lub go nabył od sprzedawcy Joanny Rułkowskiej podejmuje wszelkie możliwe działania w celu usunięcia opinii. Jeżeli nie da się usunąć opinii za pomocą dostępnych w serwisie funkcjonalności sprzedawca Joanna Rułkowska dodaje komentarz pod opinią wskazując, że wydana opinia nie została wydana przez konsumenta, który używał danego produktu lub go nabył od sprzedawcy Joanny Rułkowskiej.

Krok #4 Sprzedawca Joanna Rułkowska samodzielnie publikuje opinie, które otrzymuje od konsumentów na Instagramie poprzez publikację na Instagram stories samodzielnie stworzonych grafik na podstawie otrzymanych opinii w wiadomościach prywatnych.

Weryfikacja opinii umieszczonych na Facebooku:

Krok 1: Sprzedawca Joanna Rułkowska zezwala na wydawanie opinii na Facebooku na fanpage Prawo Mamy zgodnie z dostępną tam funkcjonalnością, z zastrzeżeniem że właściciel Facebooka nie weryfikuje, czy użytkownicy kupili produkt lub skorzystali z niego, który recenzują lub polecają na Facebooku.

Krok #2: Użytkownicy samodzielnie publikują opinie na fanpage Prawo Mamy.

Krok #3: Wszystkie opinie publikowane na fanpage Prawo Mamy są weryfikowane pod kątem zgodności z niniejszym regulaminem niezwłocznie po ich publikacji.

Krok #4: Jeżeli sprzedawca Joanna Rułkowska nie ustali, że konsument, który wydał opinię używał danego produktu lub go nabył od sprzedawcy Joanny Rułkowskiej podejmuje wszelkie możliwe działania w celu usunięcia opinii, w tym kontaktuje się z właścicielem Facebooka z prośbą o usunięcie opinii za pomocą dostępnej w serwisie funkcjonalności Zgłoś post. Sprzedawca Joanna Rułkowska dodaje także komentarz pod opinią wskazując, że wydana opinia nie została wydana przez konsumenta, który używał danego produktu lub go nabył od sprzedawcy Joanny Rułkowskiej.


§ 4 Prawa autorskie

 1. Użytkownik publikujący opinię udziela sprzedawcy Joannie Rułkowskiej nieograniczonej w czasie licencji na nieodpłatne korzystanie oraz rozpowszechnianie i publikowanie, kopiowanie i modyfikowanie oraz dystrybucję przez sprzedawcę Joannę Rułkowską  wszelkich zamieszczonych przez niego w sklepie Prawo Mamy oraz w mediach społecznościowych prowadzonych przez Joannę Rułkowską.
 2. W ramach udzielonej licencji sprzedawcy Joannie Rułkowskiej otrzymuje prawo do:
  1. rozpowszechniania opinii przez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet), publiczne wyświetlenie i republikację,
  1. utrwalanie i zwielokrotnianie opinii – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Opinii, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
 3. W ramach udzielonej licencji autor wyraża zgodę na wykorzystywanie opinii w dowolnych częściach, udzielanie sublicencji osobom trzecim na wykorzystywanie utworu lub jego części, wykorzystywanie utworu lub dowolnej jego części w celu promocji i reklamy produktów i sklepu Prawo Mamy. Jednocześnie autor udzielając licencji, zapewnia sprzedawcę Joannę Rułkowską, że opinia jest autorska oraz jest wynikiem własnej intelektualnej pracy Użytkownika, nie narusza praw autorskich osób trzecich. W przypadku nieprawdziwości powyższych oświadczeń Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za naruszenie ich praw.


§ 5 Odpowiedzialność użytkownika w zakresie zamieszczanych przez niego opinii

 1. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Użytkownik dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści.
 2. Użytkownik oświadcza, że:
  1. jego opinia nie narusza zasad opisanych w regulaminie;
  1. jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych do utworów i/lub praw pokrewnych do przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treści;
  1. wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych użytkowników oraz sprzedawcę Joannę Rułkowską jak również upoważnia sprzedawcę Joannę Rułkowską do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu;
  1. wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Zabronione jest udostępnianie za pośrednictwem usługi treści sprzecznych z prawem, w tym zwłaszcza takich, które mogłyby:
  1. zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
  1. naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
  1. posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierać słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe) czy też prezentować inne osoby w niekorzystnym świetle;
  1. pozostawać w sprzeczności z interesem sprzedawcy Joanny Rułkowskiej, tj. stanowić treści o charakterze reklamowym innego przedsiębiorcy lub produktu; treści nie związanych z działalnością sprzedawcy Joanny Rułkowskiej; treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd;
  1. naruszać w inny sposób postanowienia regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.


§ 6 Zgłaszanie naruszenia praw

 1. W przypadku, gdy użytkownik lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana w sklepie Prawo Mamy narusza jej prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić sprzedawcę Joannę Rułkowską o potencjalnym naruszeniu.
 2. Sprzedawca Joanna Rułkowska powiadomiona o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie z sklepie Prawo Mamy treści będących przyczyną naruszenia.

§ 7 Reklamacje

 1. Użytkownik może zgłosić sprzedawcy Joannie Rułkowskiej reklamację w związku z korzystaniem z usługi dodawania opinii w sklepie Prawo Mamy. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres: kontakt@prawo-mamy.pl lub pisemnie na adres: Joanna Rułkowska, ul. Rumiankowa 19/9, 15-665 Białystok.
 2. W zgłoszeniu reklamacyjnym użytkownik winien zawrzeć opis zaistniałego problemu.
 3. Sprzedawca Joanna Rułkowska niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Użytkownikowi odpowiedzi.
 4. Użytkownik będący konsumentem może skorzystać z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 5. Zasady dostępu do procedur pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 6. Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).


§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca Joanna Rułkowska zastrzega sobie prawo do kontaktu z użytkownikiem zamieszczającym opinię pod pozostawionym adresem e-mail.
  1. Zarówno użytkownik, jak i sprzedawca Joanna Rułkowska mogą rozwiązać umowę o świadczenie usługi dodawania opinii w sklepie Prawo Mamy w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.Użytkownik, który skorzystał z usługi dodawania opinii w sklepie Prawo Mamy rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do sprzedawcy Joanny Rułkowskiej stosownego oświadczenia woli przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się sprzedawcy Joannie Rułkowskiej z oświadczeniem woli Użytkownika.Sprzedawca Joanna Rułkowska wypowiada umowę o świadczenie usługi dodawania opinii w sklepie Prawo Mamy poprzez wysłanie do użytkownika stosownego oświadczenia na adres poczty elektronicznej podany przez użytkownika podczas dodawania opinii w sklepie Prawo Mamy. Wypowiedzenie umowy może mieć miejsce w przypadku stwierdzenia przez sprzedawcę Joannę Rułkowską, że opinia narusza postanowienia § 2 niniejszego regulaminu lub w sytuacji gdy otrzyma powiadomienie, o którym mowa w § 6 niniejszego regulaminu.Niniejszy regulamin obejmuje całość uregulowań dotyczących usługi dodawania Opinii i stanowi uzupełnienie treści zawartych w Regulaminie sklepu Prawo Mamy.
  1. Sprzedawca Joanna Rułkowska zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowego regulaminu, przy czym nowy regulamin będzie miał zastosowanie wyłącznie do umów o świadczenie usługi dodawania opinii w sklepie Prawo Mamy zawartych po jego wprowadzeniu. Wszystkie umowy o świadczenie usługi dodawania opinii w sklepie Prawo Mamy zawarte przed wprowadzeniem nowego regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia danej umowy o świadczenie usługi dodawania opinii w sklepie Prawo Mamy. O zmianie regulaminu sprzedawca Joanna Rułkowska poinformuje za pośrednictwem serwisu Prawo Mamy.