Działalność nierejestrowana a RODO

Działalność nierejestrowana a RODO. Jak w pięciu krokach zadbać o bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych w małym biznesie? Działalność nierejestrowana a RODO? Skoro trafiłaś/eś na ten artykuł to zapewne jesteś jedną z osób, które są świadome iż działalność nierejestrowana choć jest świetnym sposobem testowania pomysłu na swój biznes to w niektórych obszarach trzeba zadbać o formalności. […]

Działalność nierejestrowana? Wykonaj audyt biznesu!

działalność nierejestrowana

Działalność nierejestrowana 2021/2022 Działalność nierejestrowana i formalności? Niestety tak. Biznes na próbę posiada wiele zalet, ale nie oznacza to, że można działać całkowicie swobodnie. Zapewne już wiesz, że są jakieś warunki na start, że trzeba uważać na limit, że konieczne jest prowadzenie uproszczonej ewidencji sprzedaży. Czytasz różne informacje w mediach społecznościowych, grupach na Facebooku, rozmawiasz […]

Jakie RODO błędy popełniają osoby prowadzące działalność nierejestrowaną?

#1 RODO błąd: Mała wiedza na temat RODO. #2 RODO błąd: Brak informacji o administratorze danych. #3 RODO błąd: Kopiowanie obowiązku informacyjnego. #4 RODO błąd: Brak dostosowania stopki do wymogów RODO. #5 RODO błąd: Brak wewnętrznych procedur. Podsumowanie.

Czy wiesz jakie są podstawowe RODO obowiązki osób prowadzących działalność nierejestrowaną?

Obowiązek informacyjny. Obowiązek wykonania analizy ryzyka. Obowiązek dbania o bezpieczeństwo. Obowiązek zgłaszania naruszeń. Obowiązki dokumentacyjne. RODO nie narzuca konkretnych rozwiązań, ale to wynika z zasad i obowiązków, za które odpowiada administrator danych osobowych, czyli Ty jako osoba prowadząca działalność nierejestrowaną. Każdy administrator musi posiadać dokumentację wewnętrzną i zewnętrzną. Służy to kilku celom: Realizacja obowiązku rozliczalności. […]

Jeśli prowadzisz działalność nierejestrowaną, to jesteś administratorem danych osobowych!

Definicja administratora danych osobowych w RODO. Dlaczego osoby prowadzące działalność nierejestrowaną są Administratorami danych osobowych? Sprzedaż mailowa a RODO? Sprzedaż przez Facebooka a RODO? Sprzedaż przez Instagram a RODO? Sprzedaż w sklepie internetowym a RODO? Podsumowanie.

Czy wiesz jakie są najważniejsze RODO zasady obowiązujące w działalności nierejestrowanej?

Zasada legalności. Przetwarzanie danych osobowych jest możliwe tylko wtedy, gdy osoba prowadząca działalność nierejestrowaną dokonuje przetwarzania w oparciu o jedną z przesłanek ujętych w RODO. Przesłanki legalności na które najczęściej powołują się osoby prowadzące działalność nierejestrowaną: Zasada rzetelności. Zasada minimalizacji danych. Zasada prawidłowego powierzenia danych. Zasada ograniczenia czasowego. Zasada poufności. Dane muszą być przetwarzane w […]