Działalność nierejestrowana w branży rękodzielniczej 2023

Działalność nierejestrowana w branży rękodzielniczej? Ogólne warunki na start i idealne pomysły na mały biznes!

Działalność nierejestrowana w branży rękodzielniczej to bardzo dobry pomysł na mały biznes. Start z działalnością nierejestrowaną w branży handmade w porównaniu do innych rodzajów biznesów jest naprawdę prosty i ma wiele plusów.

Przed rozpoczęciem sprzedaży musisz oczywiście sprawdzić, czy spełniasz podstawowe warunki startu z działalnością bez rejestracji, np.

 • Czy przychody z Twojej działalności będą mieścić się w limicie prowadzenia biznesu na próbę (2700 zł przychodu należnego miesięcznie w 2023 roku)?
 • Czy masz czystą kartę?
 • Czy zamierzasz działać samodzielnie?
 • Czy zamierzasz działać zgodnie z prawem i chcesz księgować wszystkie transakcje i przygotować odpowiednią dokumentację na start?
 • Czy znasz najważniejsze regulacje dotyczące startowania z działalnością nierejestrowaną?
 • Czy nie jest to działalność okazjonalna lub sprzedaż w ramach działalności wykonywanej osobiście? Nie każda sprzedaż to od razu sprzedaż w ramach działalności nierejestrowanej!

W ramach działalności nierejestrowanej możesz sprzedawać takie produkty rękodzielnicze jak:

 • makramy
 • biżuteria handmade
 • przedmioty wykonane na szydełku lub na drutach
 • własnoręcznie zrobione koszyki
 • maskotki
 • elementy dekoracyjne do dziecięcych pokojów
 • kosze prezentowe
 • kartki okolicznościowe
 • wianki i ozdoby świąteczne
 • ubrania
 • dodatki do ubrań
 • zabawki z włóczki dla dzieci
 • zabawki dla zwierząt
 • EKOprodukty
 • prezenty ślubne
 • scrapbooking (personalizowane albumy ślubne lub z okazji narodzin dziecka)
 • warsztaty rękodzielnicze (stacjonalne, online, grupowe lub indywidualne)

Działalność nierejestrowana w branży rękodzielniczej? Zalety małego biznesu!

Działalność nierejestrowana jest świetnym rozwiązaniem na start dla osób, które chcą spróbować swoich sił w biznesie. W porównaniu do działalności gospodarczej można znaleźć wiele plusów, by rozpocząć właśnie od działalności nierejestrowanej.

 • Brak oficjalnych formalności na start z biznesem. Brak wpisu w CEIDG i możliwość rozpoczęcia dowolnego dnia o dowolnej godzinie.
 • Możliwość legalnego testowania sprzedaży swoich produktów i spokojnego budowania marki rękodzielniczej.
 • Uproszczona księgowość. Musisz jedynie prowadzić uproszczoną ewidencję sprzedaży i wystawiać faktury na żądanie klientów.
 • Brak obowiązku płacenia składek w ZUS.
 • Możliwość dorobienia do pensji z etatu czy w czasie urlopu wychowawczego.
 • Brak konieczności wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Rozliczenia dokonujesz dopiero po zakończonym roku, płacąc podatek na zasadach ogólnych.
 • Możliwość działania nawet przy małej ilości czasu. Swobodne zarobki, bez presji i konieczności odkładania na składkę.
 • Niskie koszty wystartowania ze sprzedażą rękodzieła.
 • Możliwość podejmowania współprac (ze sklepami, z innymi rękodzielnikami).
 • Możesz sprzedawać rękodzieło dla znajomych, na targach rękodzielniczych, w mediach społecznościowych, na Allegro lub poprzez mały sklep online.
 • Możliwość nauki zarządzania finansami i budowania strategii cen, produktów, biznesu.

Działalność nierejestrowana w branży rękodzielniczej? Uważaj na pułapki!

Start z działalnością nierejestrowaną wydaje się naprawdę łatwy i zachęcający. Musisz jednak pamiętać o kilku kwestiach prawnych i księgowych, by nie wpaść w kłopoty!

PUŁAPKA #1: Kasa fiskalna dla niektórych rękodzielników!

Księgowanie sprzedaży na kasie fiskalnej, to obowiązek przedsiębiorców realizujących sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (oraz rolników ryczałtowych). Nie istnieje ogólne zwolnienie z obowiązku księgowania sprzedaży na kasie fiskalnej dla rękodzielników prowadzących działalność nierejestrowaną. Istnieje jednak ogólne zwolnienie dla wszystkich przedsiębiorców.

§ 3. 1. Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2021 r.: podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20 000 zł;

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

Większość początkujących rękodzielników będzie mogła skorzystać z tego zwolnienia, ale należy zwrócić uwagę na pewen wyjątek. Ten wyjątek, to proporcjonalność liczenia limitu zwolnienia w odniesieniu do przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenia działalności nierejestrowanej w ciągu roku. O co chodzi z tą zależnością opisałam bardzo dokładnie na przykładach w artykule o kasach fiskalnych. Odsyłam tam, by zgłębić temat, zwłaszcza jeśli startujesz z biznesem na próbę w grudniu! Możesz wtedy wpaść w pułapkę. Limit zwolnienia jest wtedy bardzo mały!

Sprzedaż biżuterii a kasa fiskalna?

Jeśli zamierzasz w ramach swojej działalności rękodzielniczej tworzyć biżuterię z użyciem metali szlachetnych (lub z udział tych metali) to niezależnie od przychodów musisz księgować sprzedaż na kasie fiskalnej już od pierwszej transakcji, którą zawrzesz z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.

Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku: (…)

(…) wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,

Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług

PUŁAPKA #2 : Niektórzy rękodzielnicy muszą zarejestrować się, jako podatnik czynny VAT!

Większość rękodzielników startujących z działalnością nierejestrowaną będzie mogła skorzystać ze zwolnienia z bycia podatnikiem czynnym VAT, ze względu na niski obrót. Jednak nie dotyczy to wszystkich. Podstawowe zasady w kontekście VAT w działalności nierejestrowanej opisałam w artykule dostępnym tutaj:

Jeśli zamierzasz w ramach działalności nierejestrowanej świadczyć usługi jubilerskie lub sprzedawać wyroby z metali szlachetnych (lub z ich udziałem) to niestety nie skorzystasz ze zwolnienia. Konieczna będzie rejestracja jako podatnik czynny VAT, prowadzenie rejestru sprzedaży i składanie comiesięcznych deklaracji podatkowych.

Wyłączenie ze zwolnienia:

Zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników:

1) dokonujących dostaw:
a) towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy

(…)

2) świadczących usługi: (…) jubilerskie

Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług

Załącznik numer 12 do ustawy o VAT:

LISTA TOWARÓW, DO KTÓRYCH NIE MAJĄ ZASTOSOWANIA ZWOLNIENIA OD PODATKU
OKREŚLONE W ART. 113 UST. 1 I 9 USTAWY

(…) Wyroby (złom) z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali (…)

(…) Artykuły jubilerskie ze złota lub srebra oraz ich części, z metalu szlachetnego
lub metalu platerowanego metalem szlachetnym – z wyłączeniem:
1) dewocjonaliów wykonanych z metali innych niż szlachetne,
2) wyrobów kultu religijnego; (…)

Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług

W załączniku nr 12 do ustawy określona jest lista towarów i usług, z uwzględnieniem klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku określone w art. 113 ust. 1 i 9.

Biżuteria z metali szlachetnych to biżuteria do zrobienia której wykorzystano złoto, srebro lub platynę.

Oprócz wyżej wymienionych, obowiązek rozliczania VAT-u jest gdy sprzedajemy wyroby z bursztynu i wyroby jubilerskie i podobne, z wyłączeniem:

 • dewocjonaliów wykonanych z metali innych niż metale szlachetne,
 • wyrobów kultu religijnego.

Jeśli w ramach działalności nierejestrowanej zamierzasz produkować i sprzedawać biżuterię koniecznie przeczytaj interpretację odnoszącą się do tych zagadnień:

PUŁAPKA #3: Jako rękodzielnik sprzedajesz zabawki? Zadbaj o bezpieczeństwo i oznakowanie CE!

Zabawki, nawet takie wykonane samodzielnie w ramach działalności rękodzielniczej, muszą być bezpieczne dla dzieci. Kwestię bezpieczeństwa zabawek są uregulowane prawnie. Na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego obowiązuje dyrektywa 2009/48/WE. Jest to tzw. dyrektywa zabawkowa, w której zawarte są wymagania bezpieczeństwa dla zabawek oraz dla producentów zabawek.

Jaka jest legalna definicja zabawki?

1.   Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do produktów zaprojektowanych lub przeznaczonych, wyłącznie lub nie, do użytku podczas zabawy przez dzieci poniżej 14 roku życia, (zwanych dalej „zabawkami”).

Produkty wymienione w załączniku I nie są uznawane za zabawki w rozumieniu niniejszej dyrektywy.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa zabawek 

1) zabawka – wyrób zaprojektowany lub przeznaczony do zabawy oraz wyrób, który ze względu na swoje cechy charakterystyczne lub wygląd może być użyty do zabawy przez dzieci w wieku poniżej 14 lat;

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek

Dyrektywa zabawkowa przewiduje też takie kategorie wyrobów, które pomimo że wyglądają jak zabawki, albo nawet mogą być używane do zabawy to jednak nie podlegają przepisom certyfikacji wyrobów i nie ma obowiązku nadawania na nie znaku CE. Będą to przykładowo :

 • Dekoracje związane ze świętami i obchodami.
 • Produkty dla kolekcjonerów pod warunkiem że na produkcie lub na jego opakowaniu znajduje się widoczna i czytelna informacja, że jest on przeznaczony dla kolekcjonerów w wieku powyżej 14 lat. Dotyczy to takich produktów jak: precyzyjne i wierne modele w zmniejszonej skali; zestawy do montażu precyzyjnych modeli w zmniejszonej skali; lalki ludowe i lalki dekoracyjne oraz inne podobne produkty; historyczne repliki zabawek; wierne kopie prawdziwej broni palnej.
 • Puzzle składające się z więcej niż 500 elementów.
 • Smoczki.
 • Oświetlenie przeznaczone dla dzieci.
 • Dodatki do ubrań dla dzieci, które nie są przeznaczone do zabawy.

Jaka jest legalna definicja producenta zabawek?

Producent oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która wytwarza zabawkę lub która zleca jej zaprojektowanie lub wytworzenie i oferuje zabawkę pod własną nazwą lub znakiem towarowym

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa zabawek 

Jaka jest legalna definicja udostępniania zabawki na rynku?

Udostępnianie na rynku oznacza każde dostarczanie zabawki w celu jej dystrybucji, konsumpcji lub używania na rynku wspólnotowym, w ramach działalności handlowej, odpłatne lub nieodpłatne;

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa zabawek 

Najważniejsze informacje dla producentów zabawek?

 • Każda osoba, które chce sprzedawać w Polsce zabawki musi zadbać o wprowadzenie zabawki do obrotu pod oznaczeniem CE.
 • Jest to obowiązek każdego producenta zabawek. Niezależnie od tego czy prowadzi działalność zarejestrowaną w CEIDG.
 • Udowodnienie zgodności z dyrektywą odbywa się poprzez analizę zagrożeń chemicznych, fizycznych, mechanicznych, elektrycznych, palności, higieny i radioaktywnych, które zabawka może stwarzać, oraz ocenę ewentualnego narażenia na takie zagrożenia.
 • Obowiązkowy znak CE dla zabawek sprzedawanych w Europie, producent sam umieszcza na zabawce po tym jak przeprowadzi całą procedurę oceny bezpieczeństwa zabawki i wystawi dokument deklaracji zgodności. Oznakowanie CE oznacza oznakowanie, poprzez które producent wskazuje, że zabawka spełnia mające zastosowanie wymagania we wspólnotowym prawodawstwie harmonizacyjnym przewidującym jej umieszczanie.
 • Deklaracja zgodności to dokument świadczący o tym, że zabawka spełnia wymagania znaku CE oraz dyrektyw/rozporządzeń europejskich   
 • Niespełnienie tych obowiązków grozi karami dla producenta lub dla importera zabawki.

Reguły i warunki zamieszczania oznakowania CE:

1.   Oznakowanie CE umieszcza się w sposób widoczny, czytelny i trwały na zabawce, na przytwierdzonej etykiecie lub na opakowaniu. W przypadku małych zabawek lub zabawek złożonych z małych części oznakowanie CE może również być umieszczone na etykiecie lub na załączonej ulotce. Jeżeli nie jest to technicznie możliwe, w przypadku zabawek umieszczanych w ekspozytorach, oznakowanie CE umieszczane jest na ekspozytorze pod warunkiem że ekspozytor był pierwotnie wykorzystany jako opakowanie zabawek.

Jeśli oznakowanie CE jest niewidoczne przez opakowanie, o ile zabawka jest opakowana, to powinno ono być umieszczone na opakowaniu.

2.   Oznakowanie CE umieszcza się przed wprowadzeniem zabawki do obrotu. Za oznakowaniem CE można umieścić piktogram lub innego rodzaju znak wskazujący na szczególne zagrożenie lub zastosowanie.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa zabawek 

PUŁAPKA #4: Rękodzieło a umowa o dzieło? Osoba zlecająca wykonanie dzieła musisz zgłosić taką umowę do ZUS!

W ramach prowadzenia działalności nierejestrowanej w branży rękodzielniczej możesz zawierać z klientami transakcje na podstawie umowy sprzedaży lub na podstawie umowy o dzieło. Jeśli sprzedajesz wcześniej stworzone produkty będzie to umowa sprzedaży, jeśli podejmujesz się stworzenia zindywidualizowanego dzieła, będą dotyczyły Cię inne przepisy i obowiązki.

Umowa o dzieło jest określana mianem umowy rezultatu, ponieważ jej podstawowym celem jest osiągnięcie określonego wyniku, a nie sam proces twórczy. O tym, czy umowa o dzieło została zawarta w sposób prawidłowy nie decyduje jej forma. Umowa o dzieło może być bowiem zawarta zarówno w formie pisemnej, ustnej, jak i w sposób dorozumiany.

Przykład:

Pani Ewa sprzedaje na Instagramie własnoręcznie zrobione tkane koszyki, kocyki i akcesoria do domu (serwetki, obrusy, dywaniki). Przedmioty te wykonuje na podstawie swoich projektów, samodzielnie dobranych tkanin i według swojej wizji. Następnie robi tym produktom zdjęcia, wystawia na publicznym profilu na Instagramie i sprzedaje zainteresowanym klientom. Ostatnio zgłosiła się jednak do Pani Ewy wyjątkowa klienta (Ania) z prośbą o wykonanie personalizowanego dywaniku do sypialni. Klientka (Ania) podała dokładne wytyczne, kolory, wzory, poprosiła o dobór konkretnych tkanin. Pani Ewa musiała zamówić część materiałów, by uszyć taki specjalny dywanik. Wykonała zindywidualizowany projekt, który widziała tylko klientka (Ania). Pani Ewa nie planuje wprowadzać takiego wzoru dywaników na stałe w swojej ofercie. W takiej sytuacji pomiędzy Ewą a Anią doszło do zawarcia umowy o dzieło w ramach wykonywanej działalności nierejestrowanej.

Jakie konsekwencje niesie za sobą zawarcie umowy o dzieło w ramach działalności nierejestrowanej?

Szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach stron w sytuacji zawierania w ramach działalności nierejestrowanej umowy o dzieło, opisałam w artykule dostępnym tutaj:

Jedną z ważniejszych informacji jest ta, że choć umowy o dzieło są nieoskładkowane, to od 1 stycznia 2021 roku, należy je zgłaszać w ZUS w celach informacyjnych i statystycznych. Obowiązek zgłoszenia ciąży na osobach zlecających wykonanie dzieła (zleceniodawca – klient). Należy zgłaszać wszystkie zawarte umowy o dzieło z wyjątkiem tych które zostały wyłączne z takiego obowiązku. Umowy zawierane z osobami prowadzącymi działalność nierejestrowaną nie korzystają z takiego zwolnienia.

Płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło informuje Zakład o zawarciu każdej umowy o dzieło, jeżeli umowa taka zawarta zostanie z osobą, z którą nie pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu zgłaszania umów o dzieło na formularzu ZUS RUD zawarłam w artykule dostępnym tutaj:

PUŁAPKA #5: Sprzedaż rękodzieła zgodna z prawem?

Transakcji zawieranych w ramach sprzedaży nie trzeba nigdzie zgłaszać (np. w przeciwieństwie do wyżej wspomnianych umów o dzieło). Jednak przed rozpoczęciem sprzedaży rękodzieła trzeba pamiętać o przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji. Taką dokumentację prawną musisz mieć nie tylko gdy sprzedajesz swoje rękodzieło w mały sklepie online, ale także gdy zawierasz transakcje na Instagramie, na Facebooku, na Allegro czy przez maila.

Jakie dokumenty prawne i księgowe są najważniejsze w przypadku prowadzenia działalności nierejestrowanej w branży rękodzielniczej?

 • Regulamin sprzedaży.
 • Wzory odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
 • Wzór reklamacji.
 • Klauzule informacyjne (np. w postaci polityki prywatności, postu w mediach społecznościowych czy stopki mailowej).
 • Wewnętrzna dokumentacja związana z ochroną danych osobowych klientów (m.in. Rejestr naruszeń ochrony danych, Rejestr czynności przetwarzania danych, Polityka Bezpieczeństwa).
 • Uproszczona ewidencja sprzedaży.
 • Uproszczona ewidencja kosztów.
 • Wzór rachunku.
 • Wzór faktury bez VAT.

Prowadząc działalność nierejestrowaną musisz pamiętać o wszystkich dokumentach prawnych. Nie tylko dlatego, że takie są przepisy, ale przede wszystkim dlatego że Twoi klienci nie powinni odczuć tego, że jesteś nierejestrowanym przedsiębiorcą. W oczach klientów i konsumentów jesteś po prostu przedsiębiorcą. Musisz zadać w odpowiedni sposób o prawa konsumentów, zwroty Twoich rękodzielniczych produktów czy ochronę danych osobowych.

Chcesz wiedzieć więcej? Kup webinar: Działalność nierejestrowana w branży rękodzielniczej!

To kompleksowe szkolenie, w którym krok po kroku, zadania po zadaniu opowiadam jak wystartować z działalnością nierejestrowaną w branży rękodzielniczej. Szkolenie trwa blisko 120 min (2h!) i odpowiada na wszystkie wątpliwości początkujących rękodzielników.

Opinie osób, które skorzystały z tego szkolenia:

Marta

Świetne webinarium, bardzo rzeczowe:) dzięki materiałom od Pani Joanny temat działalności nierejestrowanej jest dla mnie jasny i wiem, że warto taka działalność prowadzić. Gdyby ktoś potrzebował wiadomości w pigułce o działalności nierejestrowanej polecam to webinarium z całego serca 

Paulina

Webinar p. Joanny to pigułka wiedzy niezbędnej do tego, aby zacząć działalność nierejestrowaną. Dzięki zakupowi webinaru mam wszystkie istotne informacje w jednym miejscu oraz co dla mnie bardzo pomocne – wzory ewidencji kosztów/sprzedaży czy faktury. Miałam kilka dodatkowych pytań, na które p. Joanna odpowiedziała mailowo bardzo szybko, za co jeszcze raz dziękuję. Jestem bardzo zadowolona z zakupu i polecam każdemu, kto chce poznać zasady działalności bez rejestracji.

Marcin

Webinar przypadł mi do gustu, osobiście polecałbym zwłaszcza osobom, które mają jakieś wątpliwości, jak zacząć działalność nierejestrowana lub (tak jak ja) potrzebują ugruntowania wiedzy. Po webinarze podjęcie decyzji o dodatkowej formie pracy w formie rzemiosła stało się dla mnie o wiele prostsze i zamierzam się tym wkrótce zająć. Polecam! 

Pełnej konspekt szkolenia jest dostępny tutaj:

Podstawa prawna artykułu:

 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa zabawek.
 • Rozporządzenie  Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek 
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

9 Replies to “Działalność nierejestrowana w branży rękodzielniczej 2023”

 1. Mam pytanie do przykładu, który został przez Panią podany. Chodzi o indywidualne zamówienie, które obejmuje umowa o dzieło. A jeśli Pani która robi dywaniki otrzymałaby zamówienie na spersonalizowany dywanik: wybrałaby kolor, kształt i poprosiła o wpisanie imienia na dywaniku i Pani Ewa robiąca ten dywanik mogłaby pokazać innym, że może zrobić podobne. Czy tu też zachodzi umowa o dzieło?
  Bo z Pani przykładu wnioskuję, że tylko jeśli przedmiot jest na specjalne zamówienie z naciskiem, że rękodzielnik nie stworzy więcej takiego. Czy w tym też mieszczą się spersonalizowane rzeczy, które są podobne do siebie a różnią się najczęściej imieniem.

  pozdrawiam
  Kasia

 2. Dzień dobry!
  Taki rodzaj personalizacji będzie tylko jednym z elementów sprzedaży produktu w ramach dostępnych produktów. Sprzedaż będzie podlegać pod regulamin sprzedaży a nie pod umowę o dzieło. Chyba, że wyraźnie Pani zaznaczy, że traktuje tego typu zamówienia jak umowy o dzieło od których nie można odstąpić.
  Pozdrawiam
  Joanna Rułkowska

 3. Dzień dobry,
  Czy wobec powyższego wpisu – tworząc biżuterię z kamieni naturalnych, np z pozłacanymi przekładkami to już trzeba być czynnym podatnikiem VAT? Pomimo faktu że i kamienie i półfabrykaty pozłacane już są kupowane w hurtowni, a nie tworzone samemu?

  1. joannarulkowska says: Odpowiedz

   Jeśli chodzi o udzielanie indywidualnych porad podatkowych dotyczących VAT to polecam kontakt z doradcą podatkowym albo z Krajową Administracją Skarbową. Niestety nie posiadam uprawnień doradcy podatkowe i nie mogę udzielać odpowiedzi na pytania dotyczące VAT w indywidualnych sprawach, grozi za to grzywna.

 4. Dot. Limitu zwolnienia z obowiązku rozliczania się na kasie fiskalnej says: Odpowiedz

  Dzień dobry, ja mam z kolei pytanie o limit dotyczący kas fiskalnych. Limit to 20000 zł przychodu. Od nowego roku wzrasta limit miesięczny przychodu na ndg. Czy to znaczy że aby nie musieć rozliczać się na kasie fiskalnej będę musiała zmniejszyć miesięczną kwotę przychodu żeby zmieścić się w limicie? Czy może ten limit również zostanie zwiększony?

  1. joannarulkowska says: Odpowiedz

   Limit działalności nierejestrowanej wzrósł od 1 lipca 2023 roku, wynosi 75% minimalnej krajowej. Od 1 stycznia pewnie będzie większa minimalna krajowa i limit też większy wtedy będzie. Limitu zwolnienia z kasy fiskalnej nie zwiększono. Jest to zwolnienie zarówno dla osób prowadzących działalność nierejestrowaną jak i gospodarczą. Pp przekroczeniu limitu należy po prostu zakupić kasę fiskalną i zarejestrować ją w Urzędzie Skarbowym. Za zakup kasy fiskalnej można otrzymać częściowy zwrot. Kasa może potem przejść też na działalność gospodarczą. To nic strasznego księgować na kasie fiskalnej. Na pewno nie ograniczałabym z tego powodu swoich przychodów, tylko cieszyła że biznes się rozwija :))

   Ewentualnie można skorzystać z innych zwolnień jeśli są spełnione warunki. W artykule o kasie fiskalnej pisałam np. o zwolnieniu „online” – dotyczy sytuacji, gdy wszystkie płatności od klientów są przyjmowane przelewem, płatnością online, bezgotówkowo. Nie można wtedy nic do ręki, w gotówce np. na targach rękodzielniczych. Jeśli nie ma gotówki to nie ma ograniczenia w limicie.

 5. Wszystko ładnie, ale rękodzieło to chyba drobny wycinek opcji. Przydałby się artykuł o zwyczajnym handlu towarami, przykładowo zakupy towaru na zagranicznych platformach np. chińskich a sprzedaż w Polsce (czyli czy można np. uzyskać na NDG nr EORI i taki etam).

  1. joannarulkowska says: Odpowiedz

   Polecam w tym temacie poradnik Pani mecenas Joanny Gaik: https://kancelariagaik.pl/produkt/ebook-branza-importowa/ Cenne kompendium wiedzy! 🙂

 6. Dzień dobry.
  A jak jest z korektą i reakcją tekstu w ramach działalności nierejestrowanej? Próbuję znaleźć jakieś informacje na ten temat, ale wolałabym poznać opinię fachowca.
  Dziękuję.

Dodaj komentarz