Poronienie oraz poród martwego dziecka? Prawa kobiet w Polsce!

W polskim społeczeństwie temat urodzenia martwego dziecka wciąż jest owiany tabu i często traktowany jako temat kontrowersyjny. Kobiety, które doświadczyły straty martwego dziecka niezależnie od etapu zakończenia ciąży zmagają się nie tylko z ogromnym bólem emocjonalnym, ale doświadczają także licznych trudności prawnych i społecznych. Jestem prawniczką, która sama doświadczyła tego bolesnego procesu, i chciałabym podzielić się swoją wiedzą na temat praw kobiet po poronieniu w Polsce.

Nie wiem czy też zauważyłaś to co ja, że w naszym kraju, gdzie debata na temat aborcji i praw reprodukcyjnych toczy się na ostrzu noża, prawa kobiet po poronieniu są często zaniedbywane lub ignorowane. Często brakuje dostępu do odpowiedniej opieki medycznej, wsparcia psychologicznego oraz informacji dotyczących praw, które chronią kobiety w tym trudnym okresie. Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, że kobiety, które doświadczyły poronienia, również mają prawa, które powinny być respektowane i chronione. Kobiety i zwłoki ich zarodków oraz płodów powinny być traktowane z szacunkiem. Niniejszy artykuł ma na celu rzucić światło na prawa kobiet po poronieniu (terminologia stosowana do 22 tygodnia ciąży) i urodzeniu martwego dziecka (terminologia stosowana po 22 tygodniu ciąży) w Polsce i podkreślić ich znaczenie w kontekście walki o godność i równość. Przez przedstawienie aktualnej sytuacji prawnej oraz wyzwań, z jakimi kobiety się zmagają, chcę zwiększyć świadomość społeczną na ten temat i zainspirować do działań na rzecz zmiany status quo.

Opowiem Ci nie tylko o praktycznych aspektach, takich jak dostęp do opieki medycznej, badania diagnostyczne, procedury związane z potwierdzeniem poronienia czy wsparcie psychologiczne dla kobiet w tej trudnej sytuacji. Omówię też zagadnienia prawne, takie jak prawa kobiet dotyczące informacji, autonomii decyzyjnej oraz prawa do żałoby i godnego pochówku martwego dziecka. Przyjrzymy się dodatkowo wyzwaniom, z jakimi kobiety się borykają w staraniach o uznanie ich praw i dostęp do pełnej ochrony.
Wychodzę z założenia, że niezależnie od przekonań moralnych i politycznych, nikt nie powinien pozostawać obojętny wobec bólu i cierpienia kobiet, które doświadczają śmierci wyczekanego maleństwa i tracą jednocześnie swoje wyobrażenia i marzenia z nim związane, bardzo często będą same z tego powodu zagrożone pod kątem zdrowia fizycznego i psychicznego.

Każda z nas zasługuje na szacunek, wsparcie oraz równość wobec prawa, niezależnie od tego, jakie decyzje podejmujemy w związku z naszym ciałem i zdrowiem. Prawa kobiet po poronieniu są fundamentalnym elementem walki o godność i równość, i czas, aby je szeroko omówić i podjąć działania na rzecz ich uznania i wzmocnienia. Zapraszam do lektury tego artykułu, który ma na celu rozpoczęcie dyskusji na temat praw kobiet po poronieniu w Polsce oraz podniesienie świadomości na temat tej ważnej kwestii.

Poronienie? Informacje, które powinni przekazać pracownicy przychodni i szpitala!

Personel medyczny odgrywa kluczową rolę w udzielaniu informacji, które są istotne dla kobiet w przypadku poronienia. Jakich informacji powinni udzielić pracownicy przychodni i szpitala?


Potwierdzenie poronienia: Personel medyczny powinien zapewnić kobiecie jednoznaczną informację o tym, czy doszło do poronienia. Powinien również wyjaśnić przyczyny poronienia i udzielić wszelkich niezbędnych informacji na temat dalszego postępowania i opieki medycznej.


Procedury i badania: Kobieta powinna otrzymać szczegółowe wyjaśnienie dotyczące wszelkich procedur medycznych i badań, które mogą być konieczne po poronieniu. Należy jasno omówić, jakie badania mogą być potrzebne do ustalenia przyczyn poronienia oraz jakie dalsze kroki mogą być podejmowane w zależności od wyników.


Aspekty zdrowotne i fizyczne: Personel medyczny powinien dokładnie omówić wszystkie aspekty zdrowotne i fizyczne związane z poronieniem. Należy wyjaśnić możliwe objawy fizyczne, jakie mogą wystąpić po poronieniu, oraz dostarczyć informacji na temat opieki nad sobą w tym czasie. Warto również poruszyć temat zdrowia psychicznego i zapewnić wsparcie psychologiczne, jeśli jest to potrzebne.


Możliwości dalszej opieki: Kobieta powinna być poinformowana o dostępnych opcjach dalszej opieki medycznej, takich jak wizyty kontrolne, konsultacje specjalistyczne czy grupy wsparcia dla kobiet po poronieniu. Ważne jest, aby zapewnić kobiecie poczucie, że nie jest pozostawiona sama sobie i że ma możliwość uzyskania dodatkowej pomocy i wsparcia w tym trudnym czasie.


Prawa i możliwości: Personel medyczny powinien poinformować kobietę o jej prawach i możliwościach po poronieniu. Należy omówić kwestie związane z prawnymi aspektami, takimi jak prawa do żałoby, godnego pochówku martwego dziecka, a także prawa do informacji i podejmowania decyzji dotyczących dalszej opieki zdrowotnej.


Wszystkie te informacje są niezwykle istotne dla kobiet, które doznały poronienia, i pomagają im w procesie zdrowienia i radzenia sobie z emocjonalnymi skutkami tego doświadczenia. Personel medyczny ma obowiązek udzielić wsparcia, zrozumienia i szczerej komunikacji, aby zapewnić kobietom prawidłowe informacje oraz odpowiednie leczenie i opiekę.


Niezwykle ważne jest, aby kobiety czuły się komfortowo w zadawaniu pytań i wyrażaniu swoich obaw. Personel medyczny powinien stwarzać bezpieczne i empatyczne środowisko, w którym kobiety mogą swobodnie rozmawiać o swoich potrzebach i otrzymywać kompleksową opiekę.

Standardy opieki okołoporodowej i prawa pacjentek a sytuacje szczególne jak poronienie i urodzenie martwego dziecka

Kobieta, która doznała poronienia i rodzi martwe dziecko, jest wrażliwym pacjentem, który wymaga szczególnej uwagi i troski ze strony personelu medycznego. Poznaj podstawowe prawa kobiet:


Prawo do szacunku i godności: Kobieta ma prawo do szacunku i godności w trakcie całego procesu porodu martwego dziecka. Personel medyczny powinien traktować ją z szacunkiem, empatią i delikatnością, zapewniając jej poczucie bezpieczeństwa i wsparcia emocjonalnego. Kobieta po poronieniu nie powinna przebywać na sali z kobietami w ciąży lub kobietami, które są po porodzie i opiekują zdrowym noworodkiem. Kobiety powinny mieć zapewnione miejsce w samotności, gdzie będą mogły w spokoju rozpocząć proces żałoby, w miejscu które nie będzie potęgować bólu po stracie.


Prawo do prywatności: Kobieta ma prawo do zachowania prywatności i intymności podczas porodu martwego dziecka. Personel medyczny powinien zapewnić dyskretne i odpowiednio zabezpieczone otoczenie, w którym kobieta może czuć się komfortowo i chronić jej prywatność.


Prawo do skargi i odwołania: Kobieta ma prawo do składania skarg i odwołań w przypadku niewłaściwej opieki medycznej, naruszenia swoich praw pacjentki lub złamania standardów medycznych. Powinna mieć dostęp do procedur składania skarg, a personel medyczny powinien udostępnić informacje na temat procesu składania skarg i odwołań oraz wspierać kobietę w jej działaniach.


Prawo do wyboru lekarza i placówki: Kobieta rodząca martwe dziecko ma prawo do wyboru lekarza i placówki medycznej, w ramach dostępnych możliwości. Prawo to zapewnia kobiecie autonomię i kontrolę nad swoją opieką medyczną, umożliwiając jej znalezienie lekarza i placówki, w których czuje się komfortowo i zaufanie.

Prawo do zrozumiałej komunikacji: Kobieta rodząca martwe dziecko ma prawo do zrozumiałej komunikacji ze strony personelu medycznego. To prawo zapewnia, że informacje dotyczące jej stanu zdrowia, procedur medycznych, wyników badań oraz wszelkich innych istotnych informacji są przekazywane w sposób jasny, zrozumiały i dostosowany do jej indywidualnych potrzeb.

Poronienie? Prawo do pożegnania dziecka!

Kobieta, która rodzi martwe dziecko, ma prawo do pełnego i godnego pożegnania swojego dziecka. Prawo to obejmuje kilka kluczowych aspektów, które mają na celu zapewnienie kobiecie wsparcia emocjonalnego i fizycznego w tym trudnym czasie.


Osobiste spotkanie: Kobieta ma prawo do osobistego spotkania ze swoim martwym dzieckiem, jeśli tego sobie życzy. Personel medyczny powinien umożliwić kobiecie czas na pożegnanie, zapewniając odpowiednie środki, takie jak higieniczne warunki i dostęp do swojego dziecka w bezpieczny i szanujący sposób.


Odpowiednie wsparcie emocjonalne: Kobieta ma prawo do odpowiedniego wsparcia emocjonalnego ze strony personelu medycznego. Powinna otrzymać empatię, zrozumienie i troskę w tym trudnym czasie. Personel medyczny powinien być obecny, słuchać i dostosować się do indywidualnych potrzeb emocjonalnych kobiety, zapewniając jej przestrzeń do wyrażenia swoich uczuć i żałoby.


Odpowiednie wsparcie fizyczne: Kobieta ma prawo do odpowiedniego wsparcia fizycznego podczas pożegnania z martwym dzieckiem. Może to obejmować możliwość trzymania dziecka, pieszczot, składania pocałunków lub innych działań, które pomogą kobiecie w nawiązaniu bliskiego kontaktu z jej dzieckiem. Personel medyczny powinien zapewnić kobiecie wszelkie niezbędne środki i warunki, aby mogła spędzić czas z dzieckiem w sposób, który jest dla niej ważny i znaczący.


Dostępność prywatnego i spokojnego miejsca: Kobieta ma prawo do dostępności prywatnego i spokojnego miejsca, w którym może pożegnać swoje martwe dziecko. Personel medyczny powinien zapewnić kobiecie takie miejsce, które pozwoli jej poczuć się komfortowo i intymnie, aby móc poświęcić czas na żałobę i pożegnanie.


Prawo do pożegnania jest istotnym aspektem opieki nad kobietą rodzącą martwe dziecko. Zapewnia jej możliwość skupienia się na żałobie, nawiązania ostatnich, istotnych więzi z jej dzieckiem oraz wsparcia w procesie zdrowienia emocjonalnego. Personel medyczny powinien być wrażliwy na te potrzeby i zapewnić odpowiednie środki i warunki, aby pomóc kobiecie w przejściu przez ten trudny proces pożegnania.

Poronienie? Pogrzeb nienarodzonego dziecka!

Kobieta, która rodzi martwe dziecko, ma prawo do godnego pochówku swojego dziecka, niezależnie od trwania ciąży. Prawo to obejmuje kilka kluczowych aspektów, które zapewniają kobiecie możliwość pochówku oraz ceremonii żałobnej, zgodnie z jej wyznawanymi przekonaniami i preferencjami.


W przypadku martwego dziecka, wystawiany jest akt urodzenia z adnotacją o martwym urodzeniu. Jest to dokument, który potwierdza fakt narodzin i jest niezależny od czasu trwania ciąży. Akt urodzenia jest niezbędny w celu przeprowadzenia pochówku oraz w celach administracyjnych.


Prawo do wyboru cmentarza, na którym zostanie pochowane jej martwe dziecko. Zarządca cmentarza, który ma jurysdykcję nad wybranym miejscem pochówku, powinien zapewnić kobiecie niezbędne informacje dotyczące procedur, wymogów i opłat związanych z pochówkiem.

Prawo do decydowania, czy chce zaangażować osobę świecką lub duchowną w ceremonię żałobną lub pochówek swojego martwego dziecka. Może to być duszpasterz związany z jej wyznawaną religią lub osoba, która pomoże jej w przeprowadzeniu ceremonii zgodnie z jej przekonaniami i wartościami.

Prawo do wyboru formy pochówku lub dłuższej ceremonii żałobnej dla swojego martwego dziecka. Może to obejmować tradycyjny pochówek na cmentarzu, kremację z późniejszym rozproszeniem prochów, ceremonię religijną lub inne formy pożegnania, które są zgodne z jej oczekiwaniami i przekonaniami.


Prawo do otrzymania zasiłku pogrzebowego. Przysługuje rodzinie zmarłego dziecka na pokrycie kosztów związanych z pochówkiem. Kobieta ma prawo do uzyskania informacji na temat zasiłku pogrzebowego i może skorzystać z niego w celu odciążenia finansowego związanego z organizacją pochówku.

Prawo do pochówku jest istotnym aspektem opieki nad kobietą, która rodzi martwe dziecko. Zapewnia ono kobiecie możliwość upamiętnienia i pożegnania swojego dziecka zgodnie z jej przekonaniami i wartościami. Personel medyczny, zarządca cmentarza oraz inne odpowiednie instytucje powinny zapewnić kobiecie niezbędne wsparcie i informacje dotyczące procedur pochówku oraz zasiłku pogrzebowego, aby ułatwić jej ten trudny czas.

Poronienie? Masz prawo do urlopu macierzyńskiego!

Kobieta, która doznała poronienia, ma prawo do urlopu macierzyńskiego, niezależnie od etapu ciąży, na którym doszło do poronienia. To ważne prawo daje kobiecie czas na zdrowienie, fizyczne i emocjonalne, po tym traumatycznym doświadczeniu.


Długość urlopu macierzyńskiego: Kobieta ma prawo do 8 tygodni urlopu macierzyńskiego po poronieniu. Ten czas ma na celu umożliwienie kobiecie powrotu do pełnego zdrowia, zarówno fizycznego, jak i emocjonalnego. Jest to okres, w którym kobieta może skupić się na swoim zdrowiu i procesie zdrowienia po poronieniu.


Prawo do zasiłku macierzyńskiego:
Kobieta ma również prawo do zasiłku macierzyńskiego w czasie urlopu po poronieniu. Zasiłek macierzyński jest świadczeniem pieniężnym, które ma na celu częściowe zrekompensowanie utraconych dochodów w wyniku przebywania na urlopie macierzyńskim. Szczegółowe informacje na temat zasiłku macierzyńskiego można uzyskać w odpowiednich urzędach, takich jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).


Zwolnienie lekarskie: Kobieta, która doznała poronienia, może otrzymać zwolnienie lekarskie na czas rekonwalescencji i zdrowienia. Zwolnienie lekarskie pozwala kobiecie na odpoczynek i regenerację organizmu po poronieniu. W celu uzyskania zwolnienia lekarskiego, kobieta powinna skonsultować się z lekarzem, który oceni jej stan zdrowia i potrzebę czasu na rekonwalescencję.

Poronienie? Prawo do otrzymania wsparcia!

Kobieta, która doświadczyła poronienia i urodziła martwe dziecko, ma prawo do wsparcia na różnych poziomach, aby przejść przez ten trudny okres. Prawo to zapewnia kobiecie dostęp do różnych form wsparcia, które pomagają jej w radzeniu sobie z żałobą i procesem zdrowienia. Oto kilka ważnych aspektów, do których kobieta ma prawo w zakresie wsparcia:


Prawo do pożegnania dziecka: Kobieta ma prawo do intymnego pożegnania swojego dziecka. Może ona zdecydować, czy chce zobaczyć i przytulić dziecko, oraz spędzić z nim cenny czas w obecności bliskiej osoby, takiej jak partner, rodzic czy przyjaciel. To pozwala kobiecie na rozpoczęcie procesu żałoby i zakończenie więzi emocjonalnej z dzieckiem.


Prawo do podejmowania decyzji: Kobieta ma prawo do czasu i przestrzeni potrzebnych do podjęcia ważnych decyzji dotyczących pochówku, ceremonii pamięci, nazwania dziecka i innych aspektów związanych z utratą. Partner kobiety powinien mieć możliwość wzięcia udziału w tych decyzjach i wspierania jej w tym procesie.


Prawo do wsparcia psychologicznego: Kobieta ma prawo do wsparcia psychologicznego, które pomaga jej w radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi i psychicznymi wynikającymi z poronienia. Psycholog, terapeuta czy doradca może pomóc kobiecie w procesie żałoby, pracy nad traumą i budowaniu zdrowej przyszłości.


Odwiedziny osób bliskich: Kobieta ma prawo do odwiedzin osób bliskich w szpitalu, które mogą jej towarzyszyć i udzielać wsparcia w tym trudnym okresie. Rodzina, przyjaciele i bliscy powinni mieć możliwość odwiedzenia kobiety i udzielenia jej wsparcia emocjonalnego w tym trudnym czasie.


Prawo ojca dziecka: Ojciec dziecka również ma swoje prawa. Może skorzystać z 4 dni urlopu w celu wspierania partnerki i uczestniczenia w procesie żałoby. Dodatkowo, jeśli mąż kobiety, który nie jest ojcem dziecka, chciałby jej towarzyszyć i zapewnić wsparcie, może skorzystać z możliwości wzięcia zwolnienia na opiekę nad bliską osobą.


Prawo do wsparcia jest niezwykle istotne dla kobiet, które doświadczyły poronienia i urodziły martwe dziecko. Zapewnia ono nie tylko emocjonalne wsparcie, ale także możliwość podjęcia ważnych decyzji, pożegnania dziecka i otoczenia się bliskimi w tym trudnym okresie.

Informacje o których należy pamiętać i które opiszę w kolejnych artykułach:

 • Ustalanie płci dziecka jest konieczne do wydania aktu urodzenia z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe. W przypadku wczesnego zakończenia ciąży jest to utrudnienie dla rodziców, którzy muszą zabezpieczyć materiał poronny (jeśli do straty doszło w domu) albo poprosić szpital o przekazanie materiałów do badań laboratoryjnych i genetycznych.
 • Pochówek do prawo a nie obowiązek, możesz zostawić w szpitalu a zostanie ono pochowane z innymi płodami w zbiorowej mogile. Martwy zarodek lub płód są traktowane jak ludzkie zwłoki.
 • Każde wyżej wymienione prawo to Twój przywilej a nie obowiązek, nie musisz się tłumaczyć personelowi medycznemu, nie musisz korzystać z tych uprawnień, masz prawo do szacunku i podjęcia każdej decyzji w zgodzie ze sobą.
 • Ojciec dziecka też ma swoje prawa np. prawo do pożegnania dziecka, pochówku czy złego samopoczucia i dłuższego wolnego dla siebie na zdrowienie po traumie. Takie zwolnienie może otrzymać od lekarza rodzinnego lub psychiatry.
 • Prawo do pełnej informacji to też prawo do tego, żeby dowiedzieć się co stało z dzieckiem i dlaczego ciąża zakończyła się niepowodzeniem położniczym. Masz prawo poznać wyniki badań ginekologicznych, sekcji zwłok, badania histopatologiczne łożyska. Masz też prawo do wyjaśnienia wątpliwości i dochodzenia sprawiedliwości na drodze sądowej. Masz prawo otrzymania dokumentacji medycznej, założenia sprawy karnej i/lub cywilnej.
 • Masz prawo do godnego połogu, zatrzymania laktacji, skorzystania z wsparcia najbliższych osób czy specjalistów np. psychiatry, psychologa, psychoterapeuty, osoby duchownej Twojego wyznania.
 • Warto wiedzieć, gdzie szukać wsparcia w momencie poronienia, jak skorzystać z prawa do kontaktu z psychologiem czy osobą duchowną.

Podsumowanie

W artykule omówiłam najważniejsze aspekty prawne dotyczące sytuacji po poronieniu i urodzeniu martwego dziecka w Polsce. Wszystkie kobiety, które doświadczają utraty dziecka, niezależnie od okresu ciąży, mają prawo do szacunku, wsparcia i godnego traktowania. W Polsce istnieją przepisy prawne oraz standardy opieki medycznej, które mają na celu zapewnienie odpowiedniego wsparcia fizycznego, emocjonalnego i prawnego dla kobiet po poronieniu.

Prawo gwarantuje kobietom prawo do informacji, udziału w procesie decyzyjnym dotyczącym opieki po poronieniu, jak również dostęp do odpowiedniej opieki medycznej i psychologicznej. Istnieją także przepisy dotyczące urlopów i zwolnień lekarskich, które dają kobietom możliwość czasu na regenerację i przystosowanie się do straty.

Ważne jest, aby kobiety po poronieniu miały świadomość swoich praw oraz wiedzę na temat dostępnych form wsparcia. Warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w prawach kobiet lub organizacją zajmującą się pomocą po poronieniu, które mogą udzielić profesjonalnej pomocy i informacji.

Przeżywanie straty dziecka to trudne doświadczenie, ale ważne jest, aby kobiety nie były same w tym procesie. Warto szukać wsparcia w grupach wsparcia dla rodziców po poronieniu, organizacjach non-profit oraz u specjalistów medycznych i psychologicznych, którzy posiadają doświadczenie w pracy z kobietami w podobnej sytuacji.

Artykuł ten ma na celu zwiększenie świadomości i informowanie kobiet o ich prawach po poronieniu. Każda kobieta zasługuje na empatię, wsparcie i troskę w tej trudnej sytuacji. Pamiętaj, że nie jesteś sama i istnieje wiele źródeł pomocy, które mogą cię wesprzeć w tym trudnym czasie. Konkretne miejsca opiszę w kolejnym artykule.

Bibliografia i podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz.U. z 2020 r., poz. 2086)
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1034)
 • Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 396)
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1044)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie sposobu udokumentowania zgłoszenia poronienia i śmierci dziecka w okresie okołoporodowym oraz sposobu prowadzenia rejestracji poronień (Dz.U. z 2017 r., poz. 121)
 • Decyzja Państwowego Inspektora Sanitarnego z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie określenia wzoru zgłoszenia poronienia i śmierci dziecka w okresie okołoporodowym oraz wzoru karty zgłoszenia poronienia (Dz.U. z 2018 r., poz. 849)
 • Raport Komisji Bioetycznej przy Ministrze Zdrowia pt. „Opinia w sprawie oceny stanu prawnego w zakresie prawa do godnego pochówku, rejestracji, opieki medycznej oraz informacji o przyczynach i skutkach poronień i przedwczesnych zgonów dziecka w Polsce” (dostępny online)
 • Raport Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny pt. „Poronienie to nie wypadek drogowy – analiza prawna, medyczna i społeczna” (dostępny online)
 • „Poronienie i straty perinatalne. Prawne aspekty opieki nad rodzinami” – książka autorstwa Ewy Bagińskiej-Wróblewskiej (Wydawnictwo C.H. Beck, 2020)
 • „Prawa kobiet po poronieniu. Poradnik dla matek” – publikacja Fundacji Feminoteka (dostępna online)
 • „Poronienie. Wspomaganie psychologiczne i duchowe po stracie” – książka autorstwa Mag
 • Wytyczne Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w zakresie postępowania po poronieniu
 • Standardy opieki okołoporodowej opracowane przez Krajową Radę Położnych
 • Standardy postępowania po poronieniu opracowane przez Polskie Towarzystwo Położnych
 • Wytyczne dotyczące badań diagnostycznych po poronieniu opracowane przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne
 • Wytyczne Ministerstwa Zdrowia dotyczące postępowania po poronieniu i opieki nad rodzicami po stratach perinatalnych
 • Standardy opieki psychologicznej dla kobiet po poronieniu opracowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne

Dodaj komentarz