Działalność nierejestrowana. Jak rozliczyć koszty?

działalność nierejestrowana koszty

Działalność nierejestrowana? Dowiedz się jak w pięciu krokach prawidłowo rozliczyć koszty!

Działalność nierejestrowana a koszty? Kiedy pierwszy raz przygotowujesz się do rozliczenia kosztów poniesionych w ramach swojego biznesu nieuniknione jest, że napotkasz przeszkody. Dlatego w tym artykule chciałabym w 5 krokach pomóc Ci ogarnąć tę kwestię.

Pierwszy krok: Działalność nierejestrowana a ewidencja kosztów? Czas na analizę!

Prowadzenie ewidencji kosztów nie jest obowiązkowe. Jednak taka ewidencja kosztów może okazać się bardzo przydatna zarówno w trakcie roku jak i po zakończonym roku – gdy przygotowujesz się do rozliczenia kosztów wypełniając deklarację podatkową.

Jakie informacje możesz wpisywać w ewidencji kosztów?

 • Liczba porządkowa
 • Data zakupu
 • Data płatności
 • Rodzaj transakcji kosztowej
 • Nazwa produktu/usługi (wydatku)
 • Rodzaj i numer dowodu księgowego związanego z poniesionym wydatkiem
 • Wartość kosztu
 • Metoda płatności

Drugi krok: Sprawdź czy poniesione przez Ciebie wydatki mają związek przyczynowy z prowadzoną przez Ciebie działalnością nierejestrowaną?

Dokładnie przeanalizuj, czy wszystkie poniesione przez Ciebie wydatki mają związek przyczynowy z prowadzoną przez Ciebie DN. Kosztami uzyskania przychodów są wszelkie rzeczywiście poniesione przez Ciebie i racjonalnie uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością nierejestrowaną, których celem jest osiągnięcie przychodów lub zabezpieczenie albo zachowanie źródła przychodów.

Co można uznać za koszty?

 • Materiały potrzebne do stworzenia Twojego produktu/realizacji usługi
 • Koszty wysyłki produktu
 • Kursy i szkolenia branżowe
 • Kursy i szkolenia księgowe/prawne dotyczące DN
 • Konsultacje z księgową
 • Dokumenty prawne (np. kupiony od prawnika regulamin sprzedaży)

Trzeci krok: Sprawdź czy nie masz na liście wydatków, które nie mogą być uznane za koszty w rozumieniu ustawy o PIT!

Niestety nie każdy wydatek może być kosztem w rozumieniu ustawy o PIT. Jako nierejestrowany przedsiębiorca masz prawo do odliczenia dla celów podatkowych wszelkich poniesionych przez siebie wydatków, które nie zostały wymienione w art. 23 ustawy o PIT.

Kosztami uzyskania przychodów nie mogą być np.:

 • wydatki na spłatę pożyczek/ kredytów (kapitału),
 • wartość własnej pracy,
 • darowizny,
 • kary umowne i odszkodowania z tytułu wad dostarczonych towarów,
 • koszty reprezentacji,
 • wydatki na cele osobiste

Czwarty krok: Sprawdź czy jako osoba prowadząca działalność nierejestrowaną masz wszystkie dokumenty potwierdzające poniesione koszty!

Aby dany koszt mógł być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, musi zostać prawidłowo udokumentowany. Ustawa o PIT nie określa zasad dokumentowania wydatków zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów. Nierejestrowany przedsiębiorca, ponoszący wydatki związane z prowadzonym biznesem dokumentuje je dla celów podatkowych na podstawie dowodów ich poniesienia. 

Działalność nierejestrowana a koszty. Co może być dowodem? 

 • faktura VAT, 
 • Faktura bez VAT, 
 • rachunek imienny, 
 • przelew bankowy
 • umowa
 • dowód nadania przesyłki

Piąty krok: Wpiszą łączną sumę kosztów w PIT-36!

Koszty mogą być odliczone jedynie w rozliczeniu podatkowym po zakończonym roku. Niestety nie można odliczać kosztów w ujęciu miesięcznym i w odniesieniu do limitu prowadzenia działalności nierejestrowanej.

Łączną (roczną) sumę kosztów należy wpisać w deklaracji PIT-36 w sekcji E.1 w wierszu 9 „Działalność nierejestrowana określona w artykule 20 ust. 1ba ustawy”, numer pola 112. Odejmując od przychodów koszty uzyskujesz kwotę dochodu lub straty i wpisujesz w pole 113 lub 114

Potrzebujesz więcej informacji o kosztach oraz o tym, jak prawidłowo księgować i rozliczać przychody z działalności nierejestrowanej?

Zerknij co przygotowałam w ramach pakietu księgowego dla osób prowadzących działalność nierejestrowaną!

W skład pakietu księgowego, który stworzyłam dla osób prowadzących działalność nierejestrowaną wchodzi:

 • Wzór uproszczonej ewidencji sprzedaży stworzony w programie Excel.
 • Wzór ewidencji kosztów.
 • Wzór faktury bez VAT.
 • Tutorial na którym tłumaczę, jak korzystać z ewidencji.
 • Szkolenie dotyczące prawidłowego księgowania przychodów osiągniętych z działalności nierejestrowanej.
 • Prezentacja szkoleniowa (do druku).
 • BONUS w postaci dostępu do wyzwania podatkowego (wideo dotyczące VAT, PIT, NIP)

Pakiet księgowy dla osób prowadzących działalność nierejestrowaną!

2 Replies to “Działalność nierejestrowana. Jak rozliczyć koszty?”

 1. Czy zwykły rachunek ze sklepu może być dowodem kosztów? 😉

  1. joannarulkowska says: Odpowiedz

   Dowód musi zawierać dane osoby, która chce wrzucić dany dokument w koszty. Jeśli na rachunku jest Twoje imię, nazwisko i adres prowadzenia działalności nierejestrowanej (Twojego zamieszkania) to moim zdaniem może być dowodem. Najlepiej jest prosić o fakturę, wtedy nie ma większych problemów z zaksiegowaniem jako dowód kosztowy.

Dodaj komentarz