Wakacyjny wyjazd z dzieckiem za granicę 2019. O jakich czterech dokumentach muszą pamiętać mamy?

Żyjemy w czasach, gdzie podróż za granicę, nawet z bardzo małym, kilkumiesięcznym dzieckiem nikogo nie dziwi. Rodzice podróżują zarówno w celach zawodowych, prywatnych, jak i rekreacyjnych. Niezależnie od przyczyn i celu podróży, rodzice muszą pamiętać nie tylko o wyprawce turystycznej dla swojego dziecka i zapakowaniu odpowiedniego stroju czy leków, ale również o tym, by przygotować dla dziecka odpowiednie dokumenty. Wcześniejsze zapoznanie się z prawnymi zasadami podróżowania z dzieckiem za granicę, pomoże mamom spokojnie spać i zapewni bezpieczeństwo.

Dzisiejszy artykuł, jest powiązany z artykułem fotograficznym o Wilnie. Jeśli szukasz inspiracji i ciekawych miejsc do zwiedzenia w stolicy Litwy (takich, które możesz zobaczyć podróżując razem z dziećmi) – zerknij tutaj:

Wilno w jeden dzień? 10 miejsc i zabytków, które musisz zobaczyć!

Dowód osobisty dla niepełnoletniego dziecka.

Dowód osobisty dla dziecka to podstawowy dokument, który musimy posiadać w czasie zagranicznych wycieczek. Wyjeżdżając na wakacje do kraju należącego do strefy Schengen, możemy wyrobić dziecku dowód osobisty lub paszport. W innych krajach konieczny będzie paszport. Nie wystarczy dowód osobisty.

Ważność dowodu osobistego dla dziecka?

 • Dowód osobisty dla dziecka, które ma mniej niż 5 lat, jest ważny 5 lat,
 • Dowód osobisty dla dziecka, które ma więcej niż 5 lat, jest ważny 10 lat.

Wniosek składamy w dowolnym organie gminy, bez względu na adres zameldowania. Możemy złożyć wniosek również  w formie elektronicznej – EPUAP – tutaj. 

Co jest potrzebne, aby wyrobić dowód osobisty dla dziecka?

 • wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego
 • obecność dziecka (jeżeli ukończyło 5 lat) i rodzica lub opiekuna prawnego, jeżeli dziecku pozostało więcej niż 30 dni do 18 urodzin
 • zdjęcie o wymiarach 35×45 mm, wykonane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Na dowód poczekać trzeba ok. 30 dni – w wyjątkowych przypadkach dłużej (w takich sytuacji urzędnik powinien nas poinformować o przedłużeniu czasu na wyrobienie dowodu osobistego)

Paszport dla dziecka.

Paszport to drugi dokument tożsamości, który uprawnia do opuszczenia Polski. Jest konieczny jeżeli wyjeżdżamy do krajów spoza strefy Schengen.

Ważność paszportu?

 • 5 lat od wydania — dla dziecka do 13 lat,
 • 10 lat od wydania — dla osoby powyżej 13 lat.

Ciekawostka! Koszty wyrobienia paszportu są dużo niższe dla rodzin, które posiadają Kartę Dużej Rodziny (zniżka na paszport jest jedną z podstawowych ulg w tym programie).

Wniosek o wydanie paszportu składamy w dowolnym wydziale paszportowym, bez względu na miejsce zameldowania 

Uwaga! Wniosek możemy złożyć tylko w urzędzie – nie ma możliwości złożenia wniosku o paszport dla dziecka przez EPUAP. 

Co jest potrzebne do wyrobienia paszportu dla dziecka?

 • wniosek o wydanie paszportu
 • pisemna zgoda obojga rodziców lub opiekunów prawnych na wydanie dokumentu (lub obecność obojga rodziców/opiekunów z dowodami tożsamości do wglądu)
 • obecność dziecka, jeżeli ukończyło 5 lat
 • zdjęcie paszportowe o wymiarach 35×45 mm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

Rodzice mogą wykonać zdjęcie samodzielnie (ale musi spełniać określone wymagania – szczegóły znajdziesz tutaj).

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (tzw. EKUZ)

Większość z nas jest ubezpieczona w Narodowym Funduszu Zdrowia i w związku z tym, zarówno Nam, jak i naszym dzieciom będzie przysługiwało prawo do otrzymania bezpłatnych świadczeń lekarskich w krajach Unii Europejskiej i EFTA. 

Warunek! By móc skorzystać z tego prawa musimy przed wyjazdem do innego europejskiego kraju wyrobicie sobie i dzieciom Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.

 • Wniosek o wydanie dokumentu EKUZ składamy w oddziale NFZ
 • Wydanie karty jest bezpłatne.
 • Karta nie uprawnia do leczenia planowego, sprawdza się wyłącznie w ramach nagłych wypadków podczas pobytu czasowego poza granicami Polski.
 • Kartę otrzymujemy od ręki, zaraz po złożeniu wniosku.

Jak możemy złożyć wniosek o EKUZ?

 • zeskanować i wysłać mailem do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ lub jednej z delegatur NFZ;
 • wysłać pocztą lub faksem do właściwego oddziału lub jednej z delegatur NFZ;
 • wysłać do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ przy pomocy Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP;
 • złożyć osobiście w dowolnym oddziale lub w jednej z delegatur NFZ.

Jak możemy odebrać EKUZ?

 • Osobiście w oddziale lub delegaturze NFZ
 • Na poczcie, jeśli w punkcie wniosku Sposób odbioru karty  zaznaczysz pole: Przesłać pocztą na adres.
 • Jeśli nie możesz osobiście odebrać karty możesz kogoś upoważnić wypełniając stosowny wniosek.

Jak długo ważna jest karta EKUZ?

Przykładowo:

Zgoda rodziców na wyjazd dziecka za granicę.

Zgoda będzie konieczna, gdy dziecko wyjeżdża z dziadkami, ciocią lub naszą znajomą. W przypadku, gdy dziecko ma wyjechać za granicę pod opieką wskazanej osoby dorosłej np. jednej z wyżej wymienionych, wówczas oboje rodzice dziecka muszą udzielić takiej zgody.

Jeżeli jedno z rodziców planuje wyjechać z dzieckiem za granicę, wówczas musi uzyskać zgodę  na  tenże wyjazd od drugiego z rodziców. Wynika to z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz orzecznictwa.

Z władzą rodzicielską jednego rodzica mamy do czynienia w sytuacji, gdy jedno z rodziców nie żyje albo nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, a także wtedy gdy drugi rodzic władzy rodzicielskiej został pozbawiony lub uległa ona zawieszeniu. Przykładowo zatem, jeżeli ojciec został pozbawiony władzy rodzicielskiej, to matka może samodzielnie zdecydować o wyjeździe dziecka za granicę.

Zgodnie bowiem z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym – jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom – każde z nich wykonuje ją samodzielnie, ale w  istotnych sprawach dziecka rodzice  podejmują wspólne decyzje. W sprawach spornych każde z rodziców może zwrócić się do sądu rejonowego – wydział rodzinny i nieletnich z wnioskiem o rozstrzygnięcie w istotnej sprawie dziecka.

W literaturze i orzecznictwie przyjęto, że do istotnych spraw dziecka należą sprawy dotyczące: miejsca pobytu dziecka, (-) sposobu spędzania wakacji, w tym w  szczególności wyjazdu za granicę.

W wyroku z dnia 6 marca 1985 r. w sprawie o sygn. III CRN 19/85 Sąd Najwyższy stwierdził: 

Wyjazd dziecka za granicę w celu spędzenia tam wakacji, jako należący do istotnych spraw dziecka, wymaga zgody obojga rodziców wykonujących władzę rodzicielską, a w braku takiej zgody – orzeczenia sądu opiekuńczego

Dokument powinien być sporządzony na piśmie (najlepiej w formie poświadczenia notarialnego) oraz przetłumaczony na język angielski lub język kraju, do którego się udajemy się na wakacje.

Bibliografia:

 • Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2019 r., poz. 224)
 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
  zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
 • Ignaczewski J., Kodeks rodzinny i opiekuńczy  Komentarz, Warszawa 2010, s. 573
 •  Wanda Książek, Wyjazd niepełnoletniego dziecka za granicę – kilka spraw
   https://www.lexagit.pl/wyjazd-niepelnoletniego-dziecka-granice-spraw-1/

Artykuły, które mogą Cię zainteresować:

Jak bezpiecznie podróżować z dzieckiem? Prawo drogowe dla rodziców w pigułce 2019.

Wilno w jeden dzień? 10 miejsc i zabytków, które musisz zobaczyć!

Weekend z dziećmi w Kazimierzu Dolnym. Osiem miejsc, które warto zobaczyć.

Bieszczady z dziećmi – aspekty prawne.

Dodaj komentarz