Działalność nierejestrowana, a kasa fiskalna 2019. Sześć informacji dla przedsiębiorczych mam.

W zeszłym miesiącu napisałam artykuł dla Fundacji Prawo dla mam (kliknij tutaj), dotyczący obowiązku posiadania kas fiskalnych w sytuacji, gdy prowadzimy działalność nierejestrowaną. Z racji tego, iż jest to ważny temat, a czasem ciężko dotrzeć, który artykuł opublikowałam u siebie, a który na stronie Fundacji, postanowiłam wypunktować najważniejsze informacji, z punktu widzenia przedsiębiorczych mam u siebie na blogu. Natomiast na stronie Fundacji, znajdziecie pełen artykuł,  który jest bardzo obszerny. Opracowałam tam kompleksowo temat kas fiskalnych w działalności nierejestrowanej i rozwinęłam, każdą z informacji, które tutaj macie przedstawione w dużym skrócie.

Najważniejsze fakty dotyczące kas fiskalnych (w kontekście prowadzenia działalności nierejestrowanej):

Informacja #1 Obowiązek prawny posiadania kasy fiskalnej ciąży na podatnikach VAT.

Informacja #2 Osoby prowadzące działalność nierejestrowaną są zobowiązane na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług do posiadania kasy fiskalnej. 

Informacja #3 Możliwe jest zwolnienie z obowiązku posiadania kasy fiskalnej.

Informacja #4 Możliwe jest zwolnienie z posiadania kasy fiskalnej ze względu na formę dokonywania płatności.

Informacja #5 Wyżej wymienione zwolnienia nie dotyczą wszystkich osób, które prowadzą działalność nierejestrowaną.

Obowiązek ewidencjonowania sprzedaży na kasie oraz wydawania paragonów  w przypadku braku zwolnienia występuje już w stosunku do pierwszej sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej czy rolników ryczałtowych.

W ustawie wymienione są konkretne czynności oraz rodzaje działalności, które są objęte obowiązkiem posiadania kasy fiskalnej oraz wystawiania paragonów.

  • Informacja #6 Przedsiębiorczej mamie, grożą kary i sankcje, za brak kasy fiskalnej.

 

Cały artykuł i rozwinięcie wszystkich sześciu podpunktów znajdziesz na stronie Fundacji Prawo dla mam (kliknij tutaj).

Bibliografia:

  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. 2017 poz. 2454).
  • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
  • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.
  • Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy.

Jeśli interesuje Cię temat biznesu na próbę zastanów się nad zakupem e-booka o działalności nierejestrowanej. Przygotowałam dla Ciebie kompleksowe opracowanie. Kompendium wiedzy prawnej, księgowej i macierzyńskiej na temat działalności bez rejestracji.

Więcej szczegółów jest dostępnych w zakładce sklep.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować:

https://www.prawo-mamy.pl/2019/06/18/dzialalnoscnierejestrowana-2/

https://www.prawo-mamy.pl/2018/05/04/dzialalnosc-nierejestrowana/

https://www.prawo-mamy.pl/2018/05/09/dzialalnosc2/

Biznes i macierzyństwo? Świadczenie rodzicielskie, a działalność nierejestrowana.

Działalność nierejestrowana, a urlop macierzyński 2019.

Działalność nierejestrowana, a podatek od towarów i usług (VAT 2019).

Urlop wychowawczy, a prowadzenie działalności nierejestrowanej.

 

Dodaj komentarz