Prawa kobiet w okresie okołoporodowym.

Do napisania dzisiejszego artykułu skłoniło mnie jedno z pytań, które dostałam, po tym jak ogłosiłam, że będę gościnnie prowadziła wykład o prawach kobiet w ciąży. Pomyślałam, że warto napisać Wam – co rozumiem pod pojęciem Prawa Matek i prawa kobiet w okresie okołoporodowym.

O czym opowiadam na warsztatach, na które jestem zapraszana?

Prawo mamy – to bardzo szeroki zakres tematyczny, począwszy od okresu przygotowań do ciąży, poprzez poród i połóg, okres wczesnego macierzyństwa, a kończąc na prawach po powrocie do pracy, czy w życiu codziennym – w czasie zakupów, wakacji,płacenia podatków i aktywnego życia.

Prawa kobiet w okresie okołoporodowym?

Osobiście rozumiem przez to określenie, że prawa dotyczą jedynie okresu ciąży, porodu i połogu. Tu zakres tematyczny prawnych rozważań może dotyczyć prawa medycznego i prawa pracy.

Na początek postawmy sobie pytanie – w jakich ustawach znajdziemy odesłania do praw kobiet w okresie okołoporodowym?

Kilka najważniejszych aktów prawnych, z którymi powinna zapoznać się przyszła mama to:

 • Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego
 • Kodeks pracy (plus ewentualnie inne ustawy „zawodowe” typu Karta Nauczyciela, ustawy związane z pracą w służbach mundurowych np. ustawa o Policji) – w zależności od wykonywanego zawodu, należy przeczytać odpowiednie ustawy.
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Oczywiście nie są to wszystkie ustawy, w których znajdziemy prawa matek. W tych aktach prawnych znajdziemy prawa, które przysługują kobietom na etapie ciąży i pierwszych chwil macierzyństwa. Od tych właśnie ustaw należy zacząć poszerzanie swojej wiedzy, gdy dowiemy się o ciąży.

Dziś skupmy się na prawie medycznym.

Jakie prawa medyczne w okresie okołoporodowym są dla kobiet najważniejsze?

 • Prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej.
 • Prawo do wizyt u stomatologa.
 • Prawo do szybszych wizyt u specjalisty.
 • Prawo do prowadzenia ciąży przez położną.
 • Prawo do spotkań edukacyjnych z położną przed porodem.
 • Prawo do wizyt patronażowych położnej po porodzie.
 • Prawo do porodu w szpitalu i poszanowania praw pacjentki przez personel medyczny.
 • Prawo do korzystania z praw wskazanych w standardach opieki okołoporodowej.
 • Prawa kobiet w sytuacjach szczególnych.

Część z praw szczegółowo opisałam w poprzednich artykułach. Poniżej kilka odesłań.

Prawo do spotkań edukacyjnych z położną.

Czy mama ma prawo do depresji? Nowe standardy okołoporodowe już od 1 stycznia 2019 roku.

Ekwador, a Polska. Prawa matek oczami położnej.

Nowe standardy opieki okołoporodowej 2019. Prawa mamy w sytuacjach szczególnych.

Przygotowałam też kilka grafik prawnych. Grafiki dotyczą praw kobiet w okresie okołoporodowym. Są przeznaczone do udostępnienia w mediach społecznościowych:

 

Dzisiejszy artykuł ma charakter informacyjny.

Jest to przykładowy, ogólny zbiór praw medycznych, które moim zdaniem są najważniejsze w okresie okołoporodowym.

W przyszłości będę starała się rozwinąć ten wątek i opisać szczegółowo każde z praw, tj. prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej, szybszych wizyt u specjalisty czy prawo do usług stomatologicznych.

Tymczasem zapraszam na mój profil na instagramie, gdzie przygotowałam QUIZ PRAWNY dot. praw kobiet w okresie okołoporodowym i oczywiście na wykład –  03 kwietnia – Uniwersytet w Białymstoku, godz. 18.00 – szczegóły w wydarzeniu na Facebooku (tutaj). 

Dodaj komentarz