Prawo mamy do karmienia piersią, a prace uciążliwe, szkodliwe lub niebezpieczne dla zdrowia.

W większości artykułów, które pojawiają się w kontekście karmienia piersią i pracy – poruszany jest temat przerw na karmienie piersią.

To ważne uprawnienie, o którym warto mówić i pisać. Warto też rozmawiać o nim w kontekście nadużyć ze strony niektórych matek. Jednak dziś chciałabym zwrócić uwagę na inne zagadnienie prawne związane z karmieniem piersią i mające znaczenie w kontekście prawa pracy.

O tym, że istnieje szereg prac szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży, wie większość z nas. Nie wszyscy zdają jednak sobie sprawę, iż ten sam problem – tj. problem prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia dotyka również kobiet karmiących piersią.

Pełen artykuł na temat karmienia piersią i prac szkodliwych dla zdrowia przeczytacie na stronie Obcasy Podlasia (tutaj).

Co znajdziecie w artykule dostępnym na stronie Obcasy Podlasia?

1. Ciekawostka prawna związana z dyskryminacją, Komisją Europejską oraz starym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom.

2. Regulacje zawarte w kodeksie pracy odnoszące się do karmienia piersią i prac uciążliwych, szkodliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.

3. Przykładowe zagrożenia dla mam karmiących piersią, które zostały wymienione w rozporządzeniu.

4. Obowiązki pracodawcy i prawa kobiet karmiących piersią.

Podstawa prawna i bibliografia.

  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią.
  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
  • Wewnętrzne regulaminy w zakładzie pracy.
  • Orzeczenie SN z 17.4.2007r., I UK 324/06

Dodaj komentarz