Prawo Mamy do zasiłku macierzyńskiego: Jakie są warunki i jak go otrzymać?

Tuż po urodzeniu dziecka, co pewnie większość kobiet doskonale wie, istnieje możliwość uzyskania
zasiłku macierzyńskiego. To świadczenie pieniężne, które z pewnością wspomoże budżet domowy w
wychowaniu nowonarodzonego maluszka. Należy jednak mieć na uwadze, iż nie każdemu ono
przysługuje. Jak go otrzymać? W tym artykule postaram się to nieco rozjaśnić.


ZASIŁEK MACIERZYŃSKI – DLA KOGO?

Istotną kwestią dotyczącą zasad przyznawania zasiłku macierzyńskiego jest ta mówiąca o tym, kto
może je otrzymać. Wedle obowiązujących przepisów prawnych, świadczenie przysługuje
ubezpieczonej, zatrudnionej na umowie o pracę, zlecenie bądź samozatrudnionej, która w okresie
ubezpieczenia chorobowego, bądź w okresie urlopu wychowawczego:

  • Urodziła dziecko czy też przyjęła na wychowanie dziecko w wieku do 7 r.ż oraz uczyniła to samo w ramach rodziny zastępczej.

Te 3 przesłanki stanowią o prawie do korzystania z zasiłku macierzyńskiego. Warto wspomnieć, że
także ojciec dziecka ma prawo do skorzystania z takiego świadczenia. Co istotne, przysługuje ono
jednemu rodzicowi, tj. albo matce, albo ojcu.


ŚWIADCZENIE

Zasiłek jest wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, o ile dziecko urodziło się w czasie
podlegania ubezpieczeniu chorobowemu. Świadczenie może również zostać przyznane w razie
urodzenia dziecka po ustaniu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli pracownica została zwolniona
w okresie ciąży:

  • z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy,
  • z naruszeniem przepisów prawa, stwierdzonym prawomocnym orzeczeniem sądu.


Ciężarna może nabyć prawo do zasiłku macierzyńskiego także w przypadku urodzenia dziecka
w czasie korzystania z urlopu bezpłatnego. Wtedy, zasiłek macierzyński przysługuje wyłącznie za
okres urlopu macierzyńskiego następującego po urlopie bezpłatnym.


Wysokość świadczenia uzależniona jest od zarobków kobiety. Minimalna jego wysokość, zapewniana
przez państwo, to 1000 zł netto.


WARUNKI DO OTRZYMANIA ŚWIADCZENIA

Aby uzyskać świadczenie, należy przygotować następujące dokumenty:

  • zaświadczenie lekarskie o przewidywanej dacie porodu – w przypadku występowania o zasiłek macierzyński za okres przed porodem,
  • odpis skrócony  aktu urodzenia dziecka lub jego kopia potwierdzona przez płatnika składek albo ZUS za zgodność z oryginałem – w przypadku występowania o zasiłek macierzyński  za okres od dnia porodu.

PODSUMOWANIE

Mam nadzieję, że udało mi się w przystępny sposób przedstawić pojęcie zasiłku
macierzyńskiego. Oby dzięki temu więcej świeżo upieczonych mam mogło z niego skorzystać.
Dziękuję każdemu, kto poświęcił choć chwilę na przeczytanie tego artykułu. Jeśli jakkolwiek
pomogło to kobietom, to zachęcam do dzielenia się tym artykułem, aby więcej z nich mogło zapoznać
się z zasadami przyznawania zasiłku macierzyńskiego.

Podstawa prawna:

Autorką artykułu jest Wiktoria Kul, studentka prawa na Uniwersytecie w Białymstoku. Miłośniczka sportu i historii. Ciągle szukająca swojego miejsca na ziemi, co czasem się udaje.

Dodaj komentarz