Prawo Mamy:  Trzy obowiązki pracodawcy dotyczące zatrudniania kobiet w ciąży

Kobieta ciężarna podlega specjalnej ochronie prawnej. Szczególnie widoczne jest to w sytuacji,
gdy będąc w ciąży, pozostaje aktywna zawodowo. Pracodawca musi stosować wobec niej
szczególne rozwiązania, uwzględniając stan, w którym się znajduje. Poznajmy najważniejsze
obowiązki pracodawcy dotyczące zatrudniania kobiet w ciąży.


I OCHRONA PRZED ZWOLNIENIEM

Kobieta ciężarna zatrudniona na umowie o pracę, nie może być zwolniona z wykonywania swoich
obowiązków bez wyraźnej przyczyny w czasie trwania ciąży, jak i podczas korzystania z urlopu
macierzyńskiego. To jedna z najważniejszych form ochrony ciężarnych. Zdarzały się przecież
przypadki, iż kobiety celowo ukrywały swój błogosławiony stan ze strachu przed utratą pracy.
Pracodawcy traktowali bowiem ciężarne jako kłopot.

Bardzo ważne jest podkreślenie, iż w przypadku, gdy zaistniały przesłanki do rozwiązania umowy
wynikające z winy kobiety, wówczas pracodawca posiada prawo do jej zwolnienia. O tym należy
pamiętać. Kobieta ciężarna owszem, podlega specjalnej ochronie zatrudnienia, ale w jasno
określonych granicach.


II OCHRONA ZDROWIA

Choć mówi się, że ciąża to nie choroba, nie podlega dyskusji, że znacząco oddziałuje na organizm
kobiety. Musi ona dbać o siebie bardziej niż zwykle, co wiąże się z niemożnością wykonywania
niektórych dotychczasowych obowiązków. Kodeks pracy jasno reguluje, iż ciężarna nie może
pracować:

  • w porze nocnej,
  • w godzinach nadliczbowych – maksymalnie w ciągu dnia może pracować 8 godzin,
  • w przerywanym czasie pracy.

Ważne jest także to, iż kobieta nie może wykonywać prac uciążliwych, niebezpiecznych oraz
szkodliwych. Kwestię tę reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z 2017r. Do takich prac zalicza
się m.in.:

  • pracę w wymuszonej pozycji,
  • prace w narażeniu na działanie szkodliwych substancji chemicznych,
  • prace grożące ciężkimi urazami fizycznymi lub psychicznymi.

Co istotne, jeśli ciężarna dotychczas była zatrudniona w pracy niosącej za sobą ryzyko zagrożeń,
wówczas. Pracodawca ma obowiązek przenieść ją do innej pracy, a jeżeli jest to niemożliwe, zwolnić
ją na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy.


III PRAWO DO BADAŃ W CZASIE PRACY

Pracodawca ma obowiązek udzielić kobiecie zwolnienia w przypadku konieczności wykonania
przez nią zleconych badań, jeśli pokrywają się z godzinami pracy. Co istotne, za czas
takiego zwolnienia od pracy przysługuje kobiecie wynagrodzenie w pełnej wysokości.

PODSUMOWANIE

Ciężarne cieszą się dużą formą opieki ze strony obowiązującego prawa. Mają swoje przywileje, które,
co warto podkreślić, muszą być wobec nich stosowane przez pracodawców. Nie należy o tym
zapominać, a w przypadku naruszania któregokolwiek z tych praw, trzeba głośno to piętnować z
jednoczesnym żądaniem wykonywania prawnie dozwolonych im przywilejów.

Dziękuję każdemu, kto poświęcił choć chwilę na przeczytanie tego artykułu. Jeśli to jakkolwiek
pomogło, zachęcam do dzielenia się nim z innymi przyszłymi mamami, które wciąż poszukują
odpowiedzi na pytanie, jak wobec nich ma postępować ich pracodawca.

Podstawa prawna:

Autorką artykułu jest Wiktoria Kul, studentka prawa na Uniwersytecie w Białymstoku. Miłośniczka sportu i historii. Ciągle szukająca swojego miejsca na ziemi, co czasem się udaje.

Dodaj komentarz